Stypendia dla studentów I roku studiów

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie kolejnej edycji Lokalnego Funduszu Stypendialnego.

O stypendium mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści spełniający następujące warunki:

  1. Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.
  2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  3. Pochodzą z terenu gminy Wisznice, tzn. zamieszkują co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.
  4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.
  5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.
  6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic”. W celu jej uzyskania należy wypełnić formularz aplikacyjny. Osoby o uzyskaniu rekomendacji zostaną poinformowane do 10 sierpnia 2011.

Formularz aplikacyjny należy złożyć do dnia 8 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Wisznice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”. Do formularza należy dołączyć:

  • kopię świadectwa dojrzałości
  • decyzję o przyjęciu na I rok studiów
  • ksero dowodu osobistego
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwany w rodzinie dochód

 Osobą kontaktową z ramienia Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic” jest Pan Daniel Dragan (Tel.: 501 608 624; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Administratorem ogólnopolskim programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

PAFW

Fundatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

FEP

Daniel Dragan