A my do Betlejem…

W prawdziwie świątecznym nastroju odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów, które 13 grudnia 2012 r. zorganizował Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach. W sali widowiskowej GOKiO przy świecach na świątecznych stołach, przy blasku roziskrzonej światełkami choinki na tle gwiazdy kolędniczej, przy dźwiękach kolęd zasiadło ponad 160 osób.

Jak stary, polski obyczaj każe, spotkanie rozpoczęto od wniesienia na salę tradycyjnej „kolędy" – sianka i małego snopka zboża (Teresa Romanowicz i Marian Nuszczyk).

Galeria >>>

Z kobietą w roli głównej

Mimo panującego za oknem chłodu i prószącego śniegu niezwykle ciepła i serdeczna atmosfera panowała na zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy PZERiI spotkaniu kobiet, które odbyło się 8 marca 2013r. w sali widowiskowej GOKiO na Wygodzie gm. Wisznice. Klimat spotkania podkreślała duża okolicznościowa dekoracja na scenie.

Przy pięknie udekorowanych stołach – płonące świece, żywe kwiaty, gałązki zielonego bluszczu – zasiadły panie, które przybyły licznie, by w gronie znajomych i przyjaciół wspólnie świętować. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy – Piotr Dragan i zaproszeni goście. Chociaż Dzień Kobiet traktowany jest dzisiaj zupełnie inaczej niż przed laty, nie zabrakło kwiatów i życzeń. Panowie prezentowali pełne humoru wiersze dotyczące relacji panie – panowie. Były anegdotki i przypowieści o kobietach. Panie miały możliwość popisania się umiejętnościami recytatorskimi lub przedstawienia własnej twórczości poetyckiej. Chór Aster przypomniał, zachęcając do wspólnego śpiewania, piosenki z lat młodości przybyłych na spotkanie kobiet.

Galerie >>>

Czas karnawału 2013

Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach dnia 26 stycznia 2013r. zorganizował koszyczkową zabawę karnawałową dla seniorów, w której uczestniczyło prawie 70 osób.

Na to spotkanie ze swoim koszyczkiem przybyła również spora grupa seniorów z pobliskiego Rossosza.

Kapela „Babcinego Janka" muzyką i anegdotami z dużym poczuciem humoru bawiła wszystkich gości. Trzeba przyznać, że swoje muzykowanie potrafi dopasować do upodobań seniorów.

Przy stolikach można było się posilić, odpocząć między tańcami i pośpiewać w grupach piosenki biesiadne.

Wszystkim humor dopisywał i bawiono się wesoło do północy.

MG

Galeria >>>

Dzień Inwalidy

Z niepełnosprawnymi

Słowa Jana Pawła II „Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy, jeśli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością” to motto, które towarzyszyło obchodom Dnia Inwalidy zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Wisznicach w dniach 9 – 10 maja 2013r.

Czwartek, 9 maja 2013r. to spotkanie integracyjne przygotowane w sali widowiskowej GOKiO w Wisznicach. Początek – godz. 9.00. Przybyli na nie inwalidzi, renciści, osoby niepełnosprawne. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca ZR Stanisława Moryl, witając zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice, Jerzy Czebreszuk – Komendant Komisariatu Policji, Mariusz Kononiuk – Zastępca Komendanta, Bogusław Szczęśniak , Andrzej Nuszczyk - dyrektorzy miejscowych szkół oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Związkiem.

W swoim przemówieniu okolicznościowym S. Moryl wyraziła szacunek i uznanie dla wszystkich działań podejmowanych przez osoby dotknięte inwalidztwem w różnych sferach życia i złożyła życzenia: jak najmniej barier, a jak najwięcej życzliwości i zrozumienia dla ich potrzeb.

Komisarz – Jerzy Czebreszuk – w sposób bardzo obrazowy mówił o zagrożeniach dla osób starszych i niepełnosprawnych, ostrzegał przed oszustami, naciągaczami, wyłudzeniami przytaczając różne przykłady, z jakimi styka się policja i radził, co należy zrobić w takich sytuacjach.

Aspirant sztabowy – Mariusz Kononiuk – podjął tematykę bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych i starszych w ruchu drogowym, zwłaszcza, że lato sprzyja przemieszczaniu się na rowerach, motorowerach czy skuterach. Z ogromną życzliwością odpowiadał na pytania i wyjaśniał sytuacje, które budziły wątpliwości pytających.

W uroczystość Dnia Inwalidy wpisały się wzruszające momenty podziękowań dla osób, które przez wiele lat były organizatorami pracy na rzecz inwalidów, emerytów i rencistów, a w listopadzie 2012r. z różnych przyczyn wyłączyły się z kierownictwa Związku. Uhonorowano je pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Otrzymali je:

Aleksander Szołucha – Przewodniczący Zarządu Rejonowego 1998-2012

Zbigniew Górski – Z-ca Przewodniczącego ZR 1998-2012

Genowefa Maria Zarzeczna – Skarbnik ZR 2005-2012

Irena Klimkowicz – Sekretarz ZR 2007-2012

Wójt Gminy, Piotr Dragan, w swoim wystąpieniu podziękował nagrodzonym osobom za dotychczasową pracę, podkreślając osiągniecia Aleksandra Szołuchy, który przez 14 lat kierował pracą Związku i był inicjatorem powstania Regionalnego Centrum Kultury Ludowej w Rowinach. Złożył też życzenia wszystkim obecnym na sali z racji obchodów Dnia Inwalidy. W imieniu osób wyróżnionych A. Szołucha podziękował za wysoką ocenę pracy ustępującego zespołu.

W programie artystycznym wystąpili:

Dorota Krać – niewidoma uczennica LO w Wisznicach. Niezwykle utalentowana muzycznie oczarowała słuchaczy swoim śpiewem i radosnym usposobieniem. Jej koncertowi pieśni towarzyszyła niezwykła cisza na widowni a potem serdeczne, długie oklaski zachęcające do bisowania.

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego z Gimnazjum – pod kierunkiem Bożeny i Bogusława Szczęśniaków – od lat wiernie towarzyszy w uroczystościach osób niepełnosprawnych. Jak zawsze wnoszą ze sobą młodość, urodę, wdzięk. Sprawiają ogromną radość wszystkim pięknym wykonaniem polskich tańców ludowych, tak bliskich starszemu pokoleniu. Po mistrzowsku zatańczyli krakowiaka, walca opoczyńskiego i wiązankę tańców podlaskich. Jak zawsze nagradzani wielokrotnymi, długimi brawami.

Chór „Aster” w sposób bardzo widoczny zaznaczył swoją obecność i zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewu intonując pieśni o różnej tematyce.

Drugi dzień uroczystości, 10 maja 2013r., to wycieczka dla 60 osób na trasie Wisznice – Chełm – Włodawa – Wisznice, zorganizowana przez Mirosławę Głuszczyk. Program merytorycznie wspierał A. Szołucha, który przybliżał wszystkim historię mijanych miejscowości przywołując związane z nimi postacie i zdarzenia. W Chełmie zwiedziliśmy: podziemia kredowe i urządzone w nich wystawy, spotkaliśmy się z duchem Bieluchem. Podziemna trasa nie należała do łatwych ze względu na różną wysokość stropu, pochyłości, wąskie korytarze czy niespodzianki, przed którymi ostrzegał nas donośnym głosem przewodnik. Wędrówka po chełmskiej Starówce to odpoczynek i możliwość obejrzenia zabytkowych kamieniczek, makiety miasta pod szkłem i obiektów sakralnych. Urzekł nas kościół pw. Rozesłania Apostołów z pięknym obrazem w ołtarzu głównym, freskami, odrestaurowanymi rzeźbami czy balustradą przy organach. Mieliśmy czas na indywidualne skupienie modlitewne w Bazylice NMP przed cudownym obrazem Matki Bożej Chełmskiej (na Górce). Zupełnie inna architektura z pięknymi marmurowymi kolumnami, inaczej odczuwana powaga miejsca.

We Włodawie odwiedziliśmy Zespół Synagogalny. Trafiliśmy na wspaniałą przewodniczkę p. Małgorzatę Podlewska-Bem, która w bardzo interesujący sposób przybliżyła nam judaiki i oprowadziła po Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Wspólny obiad w restauracji Venus.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli przygotować uroczystości Dnia Inwalidy, a w szczególności:

- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej,

- Komisariatowi Policji w Wisznicach,

- Dorocie Krać,

- Młodzieżowemu Zespołowi Tańca Ludowego z Gimnazjum,

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Oświaty w Wisznicach,

- Jakubowi Iwanejce i chórowi „Aster”,

- Mariuszowi Cybulskiemu.

HPK

GALERIA >>>>>>

To i owo o rodzinie na ludowo... 2013r. Piknik Polubicze

Początek czerwca. Na południowym Podlasiu uroczystości i festyny propagujące tradycyjny model rodziny i wartości prorodzinne.

Seniorzy z PZERiI Oddz. Rejonowy w Wisznicach zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze „Integracja” do Polubicz na piknik rodzinny, który odbył się 2 czerwca 2013r. Organizatorzy świetnie przygotowali spotkanie integracyjne mieszkańców Polubicz i okolicznych miejscowości. Na występy artystyczne, od najmłodszych poczynając, na seniorach kończąc, czekała scena. Pogoda dopisała, atmosfera piknikowa wspaniała, program bardzo urozmaicony.

Seniorzy zaprezentowali widowisko obrzędowe związane z życiem podlaskiej, wielopokoleniowej rodziny, zabierając widzów do ponad wiekowej przeszłości. Poszczególne sceny dotyczyły narodzin dziecka, ciężkiej pracy w polu, codziennych obowiązków i relacji sąsiedzkich. Zaakcentowano w nich takie wartości, jak: miłość w rodzinie, szacunek i życzliwość, potrzebę wzajemnej pomocy, dobrosąsiedztwo. Zadbano o autentyczność rekwizytów na scenie. Dialogi i zabawne sytuacje sceniczne nagradzane były brawami w trakcie występu, a spontaniczny śmiech na widowni świadczył o tym, że widzowie z uwagą śledzili akcję i dobrze się bawili. Na scenie wystąpili: Janina Gabrylewicz, Henryk Klimkowicz, Danuta Kamińska, Zbigniew Górski, Józefa Zając, Anna Turkiewicz, Irena Olszewska, Maria Zarzeczna. Widowisko przygotowała Helena Petruczynik – Kochan.

Chór seniorów „Aster” wybrał do śpiewu cztery znane piosenki i udało mu się zachęcić do wspólnego śpiewania sporo osób z widowni.

Wystawa fotograficzna składająca się z kilkudziesięciu dużych fotogramów wg tematów: „Ratujemy zabytki”, „Tak rodzi się skansen”, „Dary serca i praca rąk”, „Kultura i tradycja wiążą pokolenia” była szczególnym zaproszeniem i zachętą dla wszystkich do odwiedzenia RCKL w Rowinach, które z myślą o dziedzictwie kulturowym regionu utworzyli emeryci i renciści z PZERiI w Wisznicach. Wystawę przygotowali Mirosława Głuszczyk i Aleksander Szołucha.

Seniorzy z PZERiI w Wisznicach serdecznie dziękują organizatorom za zaproszenie, za pomoc w przygotowaniu niektórych elementów scenografii, za gościnność, obfity i bardzo smaczny poczęstunek. Słowa wdzięczności kierujemy również do kierowców, którzy kolejny już raz bezinteresownie służyli seniorom własnym transportem. Byli to: Kazimierz Turkiewicz, Marian Chodkowski, Bolesław Kochan, Ryszard Waszczuk, Zbigniew Górski, Henryk Klimkowicz.                                                                                                /HPK/

Galeria>>>>>>

Za działalność w dziedzinie kultury

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej po raz czwarty rozdało nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrodzeni odebrali dyplomy i nagrody pieniężne z rąk starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Wśród nominowanych do dorocznej nagrody starosty bialskiego znalazł się Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Wisznicach, który otrzymał pamiątkowy dyplom „za działalność kulturalną na terenie powiatu bialskiego jako nominowanemu do dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury”.

Informacja za „Życiem Bialskim” nr 12 (12) 25.06 – 1.07.2013 str. 4

                                                                                                             HPK

Po kwiat paproci

Noc Kupały – sobótka – wieczór i noc świętojańska, noc cudów, jedyna noc w roku, kiedy można było, jak głoszą stare bajania, znaleźć kwiat paproci. Kto kwiat taki znalazł – znalazł szczęście, bogactwo i moc tajemną. Przy palonych ogniskach na wzgórzach czy nad wodami nie mogło zabraknąć wróżki czy zielarki przepowiadającej przyszłość. Wraca dziś stary, słowiański zwyczaj, choć w nieco innej formie.

Seniorzy z PZERiI w Wisznicach wprawdzie nie znaleźli kwiatu paproci, ale 23 czerwca 2013r. na zaproszenie seniorów z Oddziału Rejonowego w Parczewie uczestniczyli w imprezie integracyjnej nad jeziorem Białka k. Parczewa. Zespół z Parczewa zaprezentował pieśni związane tematycznie z wiankami. Potem, jak dawniej, przy ognisku ród męski popisywał się swoimi umiejętnościami w rzucie obręczą do celu czy w strzelaniu z łuku do tarczy. Niektóre panie nie ustępowały kroku i sprawdzały celność swojego oka. Konkurs „pączkowy” miał już trzy różnorodne w składzie pary. Nie obyło się bez dopingowania zawodników, zabawnych komentarzy, dowcipnych uwag. Ożywiające atmosferę konkursy sprawnościowe stanowiły część obrzędu zwanego sobótką.

Kobiety z Wisznic przygotowały wianki z polnych kwiatów. Były tak okazałe, że z powodzeniem mogły uchodzić za korony kwiatowe. W repertuarze obrzędów stosowne pieśni ludowe. Do rytualnego tańca zaproszono panie z Parczewa. Przybyła też leśna wróżka, która nie tylko przepowiadała przyszłość, ale obdarowała niektóre osoby miksturą tajemną z lubczykiem. Przyjęta bardzo serdecznie pozostała w kole. Powszechną wesołość wzbudziła też babka – zielarka, której specjalnością były wróżby z korzenia. Po odpędzeniu złych duchów przez wróżkę i zielarkę wszyscy udali się nad jezioro. Kobiety z Wisznic w jednakowych strojach (regionalnych) zdjęły z głów wianki i umieściły w nich zapalone świeczki. Przy dźwiękach pieśni wianki puszczono na wodę. Płynęły lekko, dostojnie migocąc płomykami. Był to wspaniały, malowniczy widok, długo podziwiany przez uczestników spotkania.

Potem wszyscy wrócili na biesiadę, gdzie można było upiec kiełbaski i skonsumować specjały przywiezione z domu. Długo niosły się wspólne śpiewy nad Białką.

Część obrzędową (zawody, wianki) przygotowali i prowadzili seniorzy z Wisznic.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Wisznicach dziękuje Zarządowi Oddziału Rejonowego PZERiI w Parczewie za zaproszenie nad Białkę k. Parczewa.

                                                                                                                           HPK

 

Galeria>>>>>>

Seniorzy na pątniczym i turystycznym szlaku

W dniach 22-25.07.2013r. odbyła się wycieczka, w której uczestniczyły 34 osoby z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach.

I dzień: Zwiedziliśmy Święty Krzyż, najstarsze sanktuarium na ziemiach polskich, w którym przechowywane są i czczone Relikwie Krzyża Świętego. Po wysłuchaniu ciekawej prelekcji przewodniczki i otrzymanym błogosławieństwie, wyruszyliśmy do następnego sanktuarium w Częstochowie. Zakwaterowaliśmy się w Domu Pielgrzyma i po obiadokolacji wszyscy udali się do Bazyliki na Jasnej Górze na zwiedzanie i skupienie modlitewne.

II dzień: Po śniadaniu wyjechaliśmy obejrzeć

                 - Częstochowskie Muzeum Zapałek; jest jedynym takim czynnym muzeum w Europie oraz najstarszą tego typu fabryką w Polsce. Posiada interesujące ekspozycje w dwóch salach wystawowych oraz w działającym zakładzie produkcyjnym.

                 - Złoty Stok ; Kopalnia Złota. Ta wyprawa obfitowała w wiele wspaniałych atrakcji: zwiedzanie Sztolni, podziemny spływ łódką na odcinku 200m, jedyny w Polsce podziemny wodospad przepięknie podświetlony, wyjazd z kopalni tzw. Pomarańczowym Tramwajem. Następnie udaliśmy się do pomieszczeń, gdzie bite są okolicznościowe monety oraz „wylewane” sztabki złota. Niezwykłą frajdą nie tylko dla dzieci a także dla sędziwych seniorów było płukanie złota.

Pełni wspaniałych przeżyć udaliśmy się na kolację i nocleg do Gościńca „SOLAN”. Ku wielkiemu zaskoczeniu zmęczenie ustąpiło, gdy właściciel gościńca zaprosił na potańcówkę o 21.00. Na parkiecie nie zabrakło żadnego uczestnika wycieczki. Bawiono się do 23.00

III dzień: O godz.8.00 byliśmy już w pięknym

                   - Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju. Po odwiedzeniu Pijalni Wód Mineralnych i napełnieniu kubeczków wodą źródlaną udaliśmy się na spacer po parku, podziwiając bogatą, zróżnicowaną roślinność, „Teatr pod Blachą’’ miejsce wydarzeń kulturalnych i koncertów.

                   - Czermna: Kaplica Czaszek. Ściany i sklepienie wnętrza pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen i epidemii. Wygląd tego miejsca na każdym z nas wywarł niesamowite wrażenie.

                   - Wambierzyce; Sanktuarium Matki Bożej. Ogromna świątynia, do której prowadzą bardzo wysokie kamienne schodu. Wnętrze utrzymane w duchu baroku, piękne obrazy, rzeźby spośród których na szczególną uwagę zasługuje ambona. Ruchoma szopka, w której znajduje się 2 800 figur, tego 500 poruszających się , wprawiła uczestników w niezwykły zachwyt.

Po posiłku w Dąbrowej k/ Opola, odwiedziliśmy Amfiteatr – Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień zakończyliśmy noclegiem w Schronisku Młodzieżowym.

IV dzień : Po śniadaniu zrobionym we własnym zakresie wyruszyliśmy do:

                   - Piekar Śląskich na Mszę św. W naszej intencji, a potem do bardzo ciekawego Muzeum Sanktuaryjnego. Oprowadził nas ksiądz i interesująco opowiadał o zgromadzonych pamiątkach.

                   - Urzekło nas Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie; powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca. Po własnoręcznym przygotowaniu ciasta do wypieku bułeczek, przystąpiliśmy do oglądania eksponatów zbieranych przez właściciela przez wiele lat. Na koniec wszyscy usiedli w ławkach szkolnych pochodzących z lat naszego dzieciństwa. Poczuliśmy się na nowo jak uczniowie w dawnej naszej szkole.

Na dalszą drogę otrzymaliśmy upieczone już własne bułeczki.

Jeszcze obiad w restauracji „Figaro’’ i powrót do domu.

Piękno zabytków, uroki krajobrazów i wspólnie spędzone dni sprawiły, że wszyscy z wycieczki wrócili bardzo zadowoleni

Galeria zdjęć

MG

 

Wiedzieć więcej

Wiedzieć więcej…

Rajd samochodowy do Romanowa.

„Prawdą a pracą”. Takie słowa widnieją w jednej z sal wystawowych Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, które 1 września 2013r. odwiedzili seniorzy z PZERiI w Wisznicach, organizując do muzeum rajd samochodowy. Ile te słowa znaczą, przekonali się wszyscy od nowa, poznając niezwykle bogate życie pisarza, który na trwałe wpisał się w historię literatury polskiej.

Oprowadzała nas p. mgr Anna Czobodzińska - Przybysławska, Dyrektor Muzeum. Chociaż każdy z nas był tu już wcześniej, z prawdziwą przyjemnością słuchaliśmy naszej przewodniczki, która bardzo ciekawie opowiadała o pisarzu, jego pobycie w Romanowie i dokonaniach twórczych. Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy wzbogacone zbioru placówki: obrazy, rękopisy ozdobione własnoręcznymi rysunkami pisarza, różne wydania powieści, listy, miedzioryty, medale, kilimy itp. Na pewien czas znaleźliśmy się w szlacheckim pałacyku na Podlasiu w otoczeniu różnych pięknych przedmiotów i mebli z XIX w. Byliśmy pełni podziwu dla pracowitości i wszechstronnych zainteresowań naszego pisarza: literatura, malarstwo, muzyka, historia, archeologia, filozofia, podróże, teatr, publicystyka. Bogaty dorobek literacki stawia go w rzędzie najbardziej twórczych pisarzy. J.I.Kraszewski jest bardzo bliski mieszkańcom okolic Romanowa, Sosnówki czy Wisznic. Nasza wizyta w Romanowie była też okazją do poznania dokonań Kajetana Kraszewskiego (brata J.I. Kraszewskiego), który przez prawie pół wieku zarządzał pomyślnie Romanowem.

Po zwiedzeniu Muzeum spacer po alejkach okalających park ze starymi świerkami i bielejącą obok kaplicą Św. Anny. Na szczęście pogoda znacznie się poprawiła. Na zacisznej polance już płonęło ognisko. W obecności p. dyr. Muzeum można było podzielić się wrażeniami, pośpiewać ludowe pieśni podlaskie, czasem przypomnieć niektóre z nich w starej wersji językowej tych okolic i podziękować za niezwykle udane popołudnie.

                                                                                                     HPK

Galeria

„Aster” na uroczystościach dożynkowych

Wrzesień w społeczności rolników to czas podsumowania rocznych prac polowych i święto plonów – dożynki.

„Aster” – chór seniorów z Wisznic – z przyjemnością przyjął zaproszenie organizatorów dożynek gminno – parafialnych w Motwicy gm. Sosnówka 8  września 2013. Zaprezentował tam pieśni ludowe z naszego regionu rozpoczynając swój występ „Pieśnią żniwną” (tekst własny). Zakończenie występu to humorystyczna opowieść o losach współczesnej wsi, gdy najmłodsi wyjeżdżają do miasta.

Wojewódzkie dożynki w Wisznicach były także okazją, by chór „Aster” ponownie wystąpił na scenie. Program dwudniowy uwzględniał występy zespołów lokalnych w sobotę 14 września 2013. Zespół seniorów, podobnie jak w Motwicy, wystąpił w strojach ludowych z repertuarem sześciu piosenek. Występ zapoczątkowała piosenka nawiązująca do zielarskich tradycji gminy Wisznice w Dolinie Zielawy.

15 września. W uroczystości dożynkowej indywidualnie podziwialiśmy krótkie (dwa utwory) występy zespołów z różnych regionów województwa i zachwycaliśmy się pięknem dożynkowych wieńców, z których każdy był prawdziwym dziełem sztuki.

                                                                                           HPK

Galeria

sponsorzy