Spotkanie w Dubicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Dubicy zaprosiło seniorów z rejonu Wisznic na Karnawałową Biesiadę Integracyjną. Panie z tego koła przygotowały bogaty poczęstunek z przekąskami i daniami gorącymi.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Dubicy, chór parafialny ,,Radość” i Chór seniorów ,,Aster”. Do tańca przygrywała kapela ,, Babcinego Janka”. W przerwach między tańcami śpiew wspomagał akordeonem p. Stefan Jakubiuk, który często i na dłużej zatrzymywał się przy stole seniorów z Wisznic.

Bardzo miłym i wzruszającym momentem tego spotkania były życzenia dla Teresy i Franciszka Romanowiczów, którzy obchodzili 50 rocznicę zawarcia małżeństwa. Jubilaci otrzymali od chóru ,,Aster” kwiaty, słodki upominek i życzenia z dedykacją w postaci wiersza ,, Pamiętam”, napisanego specjalnie na tę okoliczność. Były gromkie brawa i ,,sto lat” dla jubilatów.

Na ręce pani Marii Matczuk, Genowefy Czeczot i Haliny Nieścioruk seniorzy złożyli podziękowanie wręczając pamiątkowy dyplom z poetyckim upominkiem ,,Dubickie pejzaże”.

HPK

Ostatki u seniorów

Ostatni dzień  karnawału kojarzy się zawsze z wesołą zabawą do godziny 2400 we wtorek przed środą popielcową. Ten stary zwyczaj seniorzy starają się przekazywać młodszym od siebie, organizując towarzyskie spotkania przy muzyce i tańcach.

Tegoroczne ,,ostatki” staraniem Zarządu Rejonowego PZERiI w Wisznicach zostały zorganizowane w dniu 8 marca 2011 roku. W sali widowiskowej GOKiO w Wisznicach zebrało się 70 osób. Przybyła na to spotkanie zawsze mile widziana spora grupa seniorów z Rossosza. Przy stolikach ( własny koszyczek ) można było się posilić i odpocząć między tańcami. Jak zawsze z dużym poczuciem humoru gości bawiła występująca gościnnie kapela ,,Babcinego Janka” z Rossosza. Nie zabrakło dowcipnych anegdotek, pieśni, wodzire- jowskich rozmaitości i rozmów ze znajomymi.

Z przyjemnością należy zauważyć, że krąg przyjaciół seniorów wciąż się rozszerza.

Galeria >>>

HPK

Kwiatek dla Ewy

Niezależnie od zmian ustrojowych w kraju i skojarzeniami z Dniem Kobiet, święto to jest miłym wydarzeniem w życiu pań. Jest to okazja do spotkań w szerszym gronie niż na co dzień i przychodzi na nie sporo seniorek.

Galeria >>>

Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach zorganizował takie spotkanie w dniu 8 marca 2011 roku. Prowadził je Aleksander Szołucha – przewodniczący Zarządu Rejonowego.

Przybyli na nie i życzenia złożyli :

 • Wójt Gminy – Piotr Dragan, który kwiaty dla pań złożył na ręce Krystyny Suwała,
 • Dyrektor Gimnazjum w Wisznicach – Bogusław Szczęśniak
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach – Andrzej Nuszczyk
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Elżbieta Sokołowska
 • Dyrektor Biblioteki Gminnej – Alina Maniowiec.

Jak zawsze miłą niespodziankę sprawiła młodzież. Młodzieżowy zespół tańca ludowego z miejscowego gimnazjum prowadzony przez Bożenę i Bogusława Szczęśniaków zachwycił nas swoim występem. Młodzi artyści zaprezentowali tańce śląskie, tańce narodowe i wielokrotnie zebrali zasłużone gromkie brawa nie tylko za wdzięk, ale za mistrzowskie ich wykonanie. Obdarowali też panie własnoręcznie wykonanymi upominkami – tulipanami wykonanymi techniką origami.

Wielu miłych wrażeń dostarczył dziecięcy teatrzyk pod kierunkiem pani Barbary Głowackiej ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach. Młodzi aktorzy ujęli wszystkich swoją serdecznością, kreacjami postaci bajkowych, wielką empatią do seniorów i nic dziwnego że byli gorąco oklaskiwani. Ich witaminowy upominek – jabłko ze świąteczną wstążeczką i zielonym serduszkiem nadziei – wzruszył każdą z pań.
Od Zarządu Rejonowego PZERiI panie otrzymały okolicznościowe karty z życzeniami. Wykonali je Krystyna i Bogusław Suwałowie. Spotkanie zakończył poczęstunek (herbata
i pączki).

Tego samego dnia panie miały jeszcze jedną atrakcję. Uczestniczyły w koncercie najpiękniejszych arii operowych w wykonaniu Patrycjusza Sokołowskiego – artysty teatru Muzycznego w Lublinie, laureata nagród muzycznych i były pod silnym wrażeniem pięknego głosu i wspaniałego śpiewu. Organizatorem w/w był Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach.

Dziękujemy młodzieży, ich artystycznym opiekunom oraz dyrektorom Gimnazjum  i Szkoły Podstawowej za wzruszający program artystyczny, za tworzenie pięknej więzi międzypokoleniowej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury za niezapomniany koncert.

HPK

Dzień Inwalidy

Zakończyły się obchody Dnia Inwalidy organizowane w dwóch terminach 6 i 13 kwietnia 2011 roku przez Zarząd rejonowy PZERiI w Wisznicach. Spotkanie integracyjne odbyło się 6 kwietnia 2011 r. Do Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury na Wygodzie przybyło 160 osób. W programie tego spotkania były najlepsze życzenia dla osób niepełnosprawnych i bieżące informacje o spraw ułatwiających życie codzienne. O planowanych wycieczkach wielodniowych mówiła Mirosława Głuszczyk przedstawiając proponowane terminy, trasy, program i koszty. Szczegółowy program wycieczki jednodniowej – Wisznice – Kozłówka – Lublin – Wisznice będącej kontynuacją obchodów Dnia Inwalidy i sprawy organizacyjne z nią związane podała Krystyna Suwała. Henryk Klimkowicz poinformował wszystkich o kryteriach, jakie muszą być spełnione, by seniorzy i inwalidzi mogli korzystać z pomocy materialnej w postaci produktów żywnościowych otrzymywanych z Caritasu w Siedlcach. Omówił też sprawy organizacyjne związane z transportem i dystrybucją pozyskiwanej żywności.

Program artystyczny na to spotkanie zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach pod kierunkiem Barbary Głowackiej, a pani Małgorzata Cegłowska przygotowała oprawę muzyczną tego widowiska.

Spotkanie integracyjne prowadzone przez Helenę Petruczynik – Kochan zakończyło się wspólnym poczęstunkiem. Kanapki i gorącą herbatę przygotowały: Janina Gabrylewicz, Mirosława Głuszczyk, Irena Klimkowicz, Irena Olszewska, Helena Petruczynik Kochan, Krystyna Suwała, Krystyna Sokołowska, Anna Turkiewicz, Maria Zarzeczna. Do wspólnego śpiewu zachęcał chór seniorów ,,Aster”. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze.

13 kwietnia osoby niepełnosprawne uczestniczyły w drugiej części obchodów Dnia Inwalidy. Była to wycieczka na trasie : Wisznice-Kazłówka-Lublin-Wisznice. Skorzystało z niej 38 osób.

Program wycieczki :

 1. Przejazd Wisznice- Kozłówka. W Kozłówce zwiedzanie Muzeum Zamojskich z przewodnikiem.
 2. Przejazd Kozłówka – Lublin . W Lublinie :
  • zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej.
  • obiad i czas wolny
  • obejrzenie sztuki teatralnej ,,Zamknęły się oczy ziemi” w  Teatrze im. J. Osterwy.
 3. Przejazd Lublin – Wisznice. Powrót, zakończenie wycieczki.

Wycieczkę prowadziła Krystyna Suwała.

Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach serdecznie dziękuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za wsparcie finansowe, oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach i jej opiekunom za pomoc w organizacji obchodów Dnia Inwalidy.

Galeria >>>

HPK

Mieszkańcy Rowin i seniorzy przy wspólnym ognisku

5 czerwca o godzinie 15,00 na placu Rejonowego Centrum Kultury w Rowinach spotkali się seniorzy zrzeszeni w Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach (również mieszkańcy Rowin) ze starszymi i młodszymi mieszkańcami Rowin.

Galeria >>>

Organizatorami spotkania byli: Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach, Radna Rady Gminy Wisznice Krystyna Wiczuk, oraz sołtys Rowin Zbysław Jańczuk wraz z Radą Sołecką. Celem spotkania było przekazanie do pomieszczeń izby pamięci pamiątkowego ,,Błogosławieństwa" otrzymanego od Ojca Świętego Jana Pawła II.

Akt Błogosławieństwa dla miejscowości Rowiny przywieźli z Watykanu państwo Eugenia i Jan Biełuszkowie i oni uroczyście w gronie zebranych przekazali pamiątkę.

Następnym celem spotkania było zacieśnienie współpracy w zakresie utrzymaniu ładu i porządku na terenie posesji RCKL. Spotkanie prowadził Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Wisznicach Aleksander Szołucha. Chętni mieli okazję obejrzeć zebrane zbiory muzealne w pomieszczeniach Izby Pamięci, oraz zwiedzić przywieziony do Rowin i restaurowany wiatrak (zabytek) zbudowany w 1816 roku.

Po części oficjalnej wszyscy zebrali się wokół ogniska gdzie rozpoczęto pieczenie kiełbasek ( system koszyczkowy ). Po upieczeniu kiełbasek, przy wspólnym stole prowadzono ożywioną dyskusję, oraz wspólny śpiew regionalnych piosenek i przyśpiewek. Pani Krystyna Wiczuk zaprezentowała zebranym bardzo ciekawy wiersz o losach terenu ( byłej szkoły ) na którym obecnie znajduje się Centrum Kultury Ludowej. Autorem wiersza jest mieszkaniec Rowin pan Stanisław Głowacki.

Krystyna Suwała

Płynie wianuszek po wodzie

W czerwcowe popołudnie przy Regionalnym Centrum Kultury Ludowej w Rowinach odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z PZERii rejonu Wisznice. Przy wtórze starych pieśni ludowych panie wolnego stanu tradycyjnie puszczały wianki na wodę. Popłynęło ich kilka rzeczką Grabarką, zanim wyłowili je panowie ciekawi wróżby dla siebie. Prawdziwą atrakcją tego korowodu była pełna humoru i werwy ,, babka zielarka'.

Na placu przy RCKL chętni mogli uczestniczyć w konkursach zręcznościowych.

W czasie wspólnej kolacji można było posilić się gorącą kiełbaską, upieczoną

w ognisku i innymi specjałami przyniesionymi w ,, koszyczku" według własnych upodobań. Był czas na wspólne śpiewanie, przyjacielskie żarty i pogawędki przy stole biesiadnym pod pachnącymi żywicą sosnowymi parasolami lub przy ognisku. Z zainteresowaniem wszyscy słuchali recytacji jednej z uczestniczek spotkania, nagradzając jej występ brawami.

Pogoda dopisała, więc spotkanie , w którym uczestniczyły również osoby zaprzyjaźnione spoza rejonu Wisznice, zakończyło się wieczorem.

Galeria >>>

HPK

Młodzi polonusi z Wilna w RCKL w Rowinach

W niedzielne przedpołudnie 3 lipca 2011 Regionalne Centrum Kultury Ludowej w Rowinach gościło u siebie młodzież z polskiej szkoły im. Antoniego Wiwulskiego z Wilna.

Galeria >>>

Goście z zainteresowaniem obejrzeli wystawy. W Sali historycznej wysłuchali opowieści o najcenniejszych eksponatach i mogli je wziąć do ręki. W temacie rzemiosło z zaciekawieniem oglądali najstarsze urządzenia i narzędzia. Swoich sił i umiejętności można było spróbować przy jakże niełatwej sztuce przędzenia na kołowrotku czy przy warsztacie tkackim. Było też sporo śmiechu przy zdejmowaniu butów z długimi holewami bez „pieska". Młodzi ludzie porównywali świąteczny strój kobiecy z Podlasia i Litwy wskazując na podobieństwa i różnice. Wdzięcznym tematem do rozmów była palma wielkanocna i inspiracje płynące z palm wileńskich. Nikt nie przepuścił okazji by wejść na najwyższe piętro wiatraka, obejrzeć jego wnętrze i panoramę okolic.

Młodzieży z Litwy pod opieką Pani Ingi Brasel towarzyszył Prezes Banku Spółdzielczego w Wisznicach, organizator ich pobytu w Polsce Zbysław Gabrylewicz, grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach pod opieką Dyrektora Szkoły Andrzeja Nuszczyka i Nauczycieli oraz grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, nad którymi pieczę sprawowała Marta Jaroszewicz.

Na zakończenie spotkania goście przekazali dla RCKL upominek – obraz przedstawiający Wilno – i wpisali Siudo księgi pamiątkowej. W prezencie od gospodarzy spotkania otrzymali książkę p.t. „Gmina Wisznice" do swojej szkolnej biblioteki. W czasie spotkania panowała bardzo miła, swobodna atmosfera.

Po RCKL oprowadzali: Aleksander Szkołucha, który poprzedniego dnia był przewodnikiem wycieczki gości po szlaki nadbużańskim na trasie Romanów, Sławatycze, Kodeń, Pratulin, Janów Podlaski oraz Helena Petruczynik Kochan i Bogusław Suwała, który udokumentował to spotkanie przy użyciu kamery wideo.

Dokumentacja fotograficzna – Andrzej Jaroszewicz.

Popołudnie młodzi polonusi z Wilna spędzili w Licem Ogólnokształcącym w Wisznicach

HPK

Centrum Kultury Ludowej w Rowinach zaprasza

Niniejsza publikacja internetowa przedstawia proces powstawania Rejonowego Centrum Kultury Ludowej w Rowinach w chronologicznym zapisie. Znajdują się w niej informacje dotyczące tematów :

 1. Geneza zbieractwa eksponatów o wartości muzealnej.
 2. Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Rowinach dla możliwości pokazania zgromadzonych eksponatów.
 3. Urządzenie i wyposażenie 6 sal wystawienniczych, układ tematyczny (Rzemiosło, obróbka lnu i konopi, chata wiejska, komora, rolnictwo oraz sala edukacyjno – historyczna).
 4. Uratowany i restaurowany wiatrak typu ,,koźlak" zbudowany w 1816 roku.
 5. Usytuowane na placu RCKL rekonstrukcje :
  • zespół studzienny
  • bróg
  • chata bartnika
  • piramidka T. Kościuszki
  • macewy, kamień graniczny
 6. Ukazanie społecznego wkładu pracy najaktywniejszych seniorów
 7. Plany dalszej rozbudowy RCKL
 8. Lista sponsorów i darczyńców na rzecz Rejonowego Centrum Kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną publikacją.

{phocadownload view=file|id=323|text=Organizacja RCK|target=s}

Bogusław Suwała

Zapomniane miejsca pamięci

Dnia 22 lipca 2011 roku Zarząd Rejonowy PZERiI w Wisznicach zorganizował rajd samochodowy do miejscowości Plebania Wola oraz do Makoszki. Na rajd pojechało 17 uczestników w 5 samochodach.

Dzień ten dla mieszkańców okolicznych miejscowości jest dniem pamięci po zamordowanych przez Niemców kilkudziesięciu osób, w odwecie za działalność partyzantów w tym rejonie. Miejscowa ludność aktywnie wspomagała w okresie okupacji walczące w tym terenie jednostki partyzanckie polskie i radzieckie. W okresie od 18 do 20 lipca 1944 roku wojska niemieckie przeprowadziły zmasowane ataki na działające oddziały partyzanckie. Stoczono wiele krwawych potyczek. Niemcy w odwecie przeprowadzili ,,łapanki" w okolicznych miejscowościach i pojmani ludzie ponieśli śmierć jako zakładnicy za działalność leśnych oddziałów.

W ramach uroczystości w kaplicy w Plebanii Woli odprawiona została uroczysta Msza Święta za pomordowanych. We mszy uczestniczyli : posłowie Sejmu Rzeczypospolitej – Franciszek Stefaniuk oraz Tadeusz Sławecki, przedstawiciele władz samorządowych

z Lublina, Białej Podlaskiej, Parczewa i organizatora Gminy Dębowa Kłoda, oraz licznie przybyłe grupy kombatantów z okolicznych gmin. Po zakończeniu Mszy Świętej przedstawiciele uczestników uroczystości złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia, zlokalizowanym przed budynkiem miejscowej szkoły. Następnie zebrani udali się pod ,,pomnik Walk Partyzanckich w Lasach Parczewskich" upamiętniający te tragiczne wydarzenia i tam odbyły się główne uroczystości. Były tam okolicznościowe wystąpienia gości i organizatorów związane z tą smutną rocznicą.

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych uczestnicy rajdu samochodowego udali się nad położone niedaleko jezioro Białka. Tam na łonie natury spożyto posiłek zorganizowany systemem koszyczkowym. Była to dobra okazja do wyrażenia swojej opinii na temat dzisiejszej wycieczki. Po zrelaksowaniu i wypoczynku wszyscy zadowoleni powrócili do Wisznic, stwierdzając, że takie wyjazdy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie i powinny być organizowane częściej.

Galeria >>>

BS

Pielgrzymka do sanktuariów: Niepokalanów, Licheń

Trzydzieści osiem osób liczyła grupa seniorów pod kierownictwem Mirosławy Głuszczyk która 28 sierpnia 2011 roku wyjechała autokarem na dwudniową pielgrzymkę do miejsc świętych. W wesołym nastroju, śpiewając pieśni maryjne, około południa dotarliśmy do Niepokalanowa. Łącząc odpoczynek w podróży ze zwiedzaniem obejrzeliśmy: ,,Misterium Męki Pańskiej", ,,Panoramę Tysiąclecia", oraz zwiedziliśmy muzeum o życiu i dziele o. Maksymiliana Kolbe.

Po południu wyjechaliśmy w dalszą drogę do Lichenia. W pierwszym dniu ze względu na późną porę dnia, uczestnicy skupili się głównie na modlitwach i odpoczynku. Następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem, który opowiedział o objawieniach Maryjnych oraz przedstawił historię powstania Sanktuarium. Szczególną uwagę przykuwa nowo wybudowana świątynia, największa w Polsce. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy kaplice w podziemiach oraz wokół placu. Sanktuarium to także wiele pomników, figur, krzyży, ogromna kamienna Golgota, altany, oczka wodne z fontannami, wielkie Domy Pielgrzyma.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy drugą część Sanktuarium czyli Las Grąbliński – miejsce maryjnych Objawień, aleje Drogi Krzyżowej ,nowo wybudowany Kościół p .w 10 Cnót Ewangelicznych ,kaplice, domek dla pustelnika Pełni wrażeń i wsparcia duchowego - zadowoleni wróciliśmy o godz. 23 do Wisznic.

Galeria >>> 

Mirosława Głuszczyk

sponsorzy