Za działalność w dziedzinie kultury

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej po raz czwarty rozdało nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrodzeni odebrali dyplomy i nagrody pieniężne z rąk starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Wśród nominowanych do dorocznej nagrody starosty bialskiego znalazł się Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Wisznicach, który otrzymał pamiątkowy dyplom „za działalność kulturalną na terenie powiatu bialskiego jako nominowanemu do dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury”.

Informacja za „Życiem Bialskim” nr 12 (12) 25.06 – 1.07.2013 str. 4

                                                                                                             HPK

sponsorzy