Jak dojechać?

Drogi dojazdowe:
  • krajowe:
    63 - (Granica Państwa) - Węgorzewo - Giżycko - Pisz - Łomża - Zambrów - Siedlce - Radzyń Podlaski - Wisznice - Sławatycze > Granica Państwa (PL-BY)
  • wojewódzkie:
    812 - Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw
    815 - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów

Oznaczenia na tablicach rejestracyjnych:
LBI + litera i 3 cyfry od 000 do 999

sponsorzy