To i owo o rodzinie na ludowo... 2013r. Piknik Polubicze

Początek czerwca. Na południowym Podlasiu uroczystości i festyny propagujące tradycyjny model rodziny i wartości prorodzinne.

Seniorzy z PZERiI Oddz. Rejonowy w Wisznicach zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze „Integracja” do Polubicz na piknik rodzinny, który odbył się 2 czerwca 2013r. Organizatorzy świetnie przygotowali spotkanie integracyjne mieszkańców Polubicz i okolicznych miejscowości. Na występy artystyczne, od najmłodszych poczynając, na seniorach kończąc, czekała scena. Pogoda dopisała, atmosfera piknikowa wspaniała, program bardzo urozmaicony.

Seniorzy zaprezentowali widowisko obrzędowe związane z życiem podlaskiej, wielopokoleniowej rodziny, zabierając widzów do ponad wiekowej przeszłości. Poszczególne sceny dotyczyły narodzin dziecka, ciężkiej pracy w polu, codziennych obowiązków i relacji sąsiedzkich. Zaakcentowano w nich takie wartości, jak: miłość w rodzinie, szacunek i życzliwość, potrzebę wzajemnej pomocy, dobrosąsiedztwo. Zadbano o autentyczność rekwizytów na scenie. Dialogi i zabawne sytuacje sceniczne nagradzane były brawami w trakcie występu, a spontaniczny śmiech na widowni świadczył o tym, że widzowie z uwagą śledzili akcję i dobrze się bawili. Na scenie wystąpili: Janina Gabrylewicz, Henryk Klimkowicz, Danuta Kamińska, Zbigniew Górski, Józefa Zając, Anna Turkiewicz, Irena Olszewska, Maria Zarzeczna. Widowisko przygotowała Helena Petruczynik – Kochan.

Chór seniorów „Aster” wybrał do śpiewu cztery znane piosenki i udało mu się zachęcić do wspólnego śpiewania sporo osób z widowni.

Wystawa fotograficzna składająca się z kilkudziesięciu dużych fotogramów wg tematów: „Ratujemy zabytki”, „Tak rodzi się skansen”, „Dary serca i praca rąk”, „Kultura i tradycja wiążą pokolenia” była szczególnym zaproszeniem i zachętą dla wszystkich do odwiedzenia RCKL w Rowinach, które z myślą o dziedzictwie kulturowym regionu utworzyli emeryci i renciści z PZERiI w Wisznicach. Wystawę przygotowali Mirosława Głuszczyk i Aleksander Szołucha.

Seniorzy z PZERiI w Wisznicach serdecznie dziękują organizatorom za zaproszenie, za pomoc w przygotowaniu niektórych elementów scenografii, za gościnność, obfity i bardzo smaczny poczęstunek. Słowa wdzięczności kierujemy również do kierowców, którzy kolejny już raz bezinteresownie służyli seniorom własnym transportem. Byli to: Kazimierz Turkiewicz, Marian Chodkowski, Bolesław Kochan, Ryszard Waszczuk, Zbigniew Górski, Henryk Klimkowicz.                                                                                                /HPK/

Galeria>>>>>>

sponsorzy