Najstarsze szkoły w gminie

Pierwsze szkoły elementarne w gminie Wisznice utworzono w Wisznicach, Dubicy, Rowinach.

Znani w Wisznicach

Wisznice odwiedziło parę osób znanych, które odcisnęły swój ślad w historii.

Grobowiec Kraszewskich

Na zabytkowym, zamkniętym cmentarzu wisznickim została pochowana najbliższa rodzina Józefa Ignacego Kraszewskiego: matka oraz jego bracia Lucjan i Kajetan.

Komitet Damski

W czasie powstania styczniowego w okręgu włodawskim został zawiązany tzw. Komitet Damski, działający na rzecz powstania i jego uczestników. W tym celu cały powiat został podzielony na działy i każda z pań otrzymała szczegółową listę miejscowości z których winna była zbierać składki.

Uprawa rumianku

Gmina Wisznice słynie z uprawy ziół, głównie rumianku. Coraz więcej gospodarstw na terenie samorządu przechodzi z innych upraw na produkcję ziół.

Współpraca z Gminą Gierszony

W dniu 30 kwietnia 2007 r. w Gierszonach - gminie z Obwodu Brzeskiego na Białorusi - została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Wisznice i Gminą Gierszony. Sygnatariuszami umowy są wójtowie gmin: - Piotr Dragan i Michaił Iwanowicz Łogwinko.

Kluby przedszkolaka

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Wisznice zgłosiła chęć udziału w organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego projekcie "Kluby Przedszkolaka na wsi".

Współpraca transgraniczna

Zgodnie z celami i zasadami Umowy pomiędzy Republiką Ukrainy i Rzeczypospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy podpisanej w Warszawie w dniu 18 maja 1992 roku określającej, że strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między regionami, jednostkami administracyjno - terytorialnymi i miastami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Księga cudów

odnalezione w sieci.... "Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych"

Kapliczka Św. Jana

W Wisznicach na rozdrożu ulicy Kościelnej i Zielonej, stoi niewielka, drewniana kapliczka. Została zbudowana prawdopodobnie na przełomie XIX/XX wieku przez państwa Lesiuków. Została fundowana z prośbą o zdrowe potomstwo, którego nie mogli się doczekać. Poświęcił ją ksiądz Bronisław Turski.

sponsorzy