Harmonogram odbioru odpadów

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wisznice w okresie styczeń-grudzień 2024 r. dla zabudowy jednorodzinnej. Rejony odbioru w 2024 roku nie uległy zmianie. Odpady odbierać będzie Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Wisznice na 2024 r. Na wniosek mieszkańców w tym roku wydłużono odbiór odpadów zielonych do listopada 2024 r. włącznie.
 
Ulotki wraz z harmonogramem odbioru odpadów od mieszańców na 2024 rok zostały dostarczone do każdego gospodarstwa domowego przez Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania tutaj - DEKLARACJA
 

Rejon I Spółdzielnia Mieszkaniowa

Harmonogram w PDF

Rejon II Wygoda, Wisznice - Kolonia, Curyn, Rowiny, Małgorzacin

Harmonogram w PDF

Rejon III Wisznice

Harmonogram w PDF

Rejon IV Polubicze Wiejskie I, Polubicze Wiejskie II, Polubicze Dworskie

Harmonogram w PDF

Rejon V Horodyszcze, Łyniew, Marylin, Dołholiska, Ratajewicze

Harmonogram w PDF

Rejon VI Dubica Dolna, Dubica Górna

Harmonogram w PDF

 

 

 

 

 

 

 

sponsorzy