Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie Gminy Wisznice funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednostka ochotniczej straży pożarnej w Wisznicach znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Jednostki OSP z terenu Gminy Wisznice mają 237 członków.

W 2021 roku druhowie OSP w Wisznicach zanotowali 52 wyjazdy z czego do 21 pożarów, 7 do wypadków i 23 do miejscowych zagrożeń (pompowanie wody, rozlany płyn na drodze, powalone drzewa). Zanotowano jeden fałszywy alarm. W pożarach ani w wypadkach nie zanotowano przypadków śmiertelnych, było natomiast 5 osób poszkodowanych w wypadkach. Wśród wyżej wymienionych 52 wyjazdów- 6 było poza teren naszej gminy (do gmin Sosnówka, Łomazy i Tuczna).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania Gminy Wisznice w zakresie pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach. Głównym celem działalności jest m.in. wspieranie osób i rodzin w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. GOPS Wisznice mieści się w budynku Urzędu Gminy Wisznice, adres: ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, wejście do GOPS zlokalizowane jest od ulicy Fabrycznej.

Kierownik GOPS Wisznice - Monika Zając

Gminny Ośrodek Kultury

Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Działania domu kultury uwzględniają przeprowadzoną diagnozę kapitału i potrzeb mieszkańców.

Gminy Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach (dalej GOKiO) prowadzi działalność kulturalną w budynku GOKiO Wisznice, Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach, WDK Horodyszcze, Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach oraz w Świetlicy Wiejskiej w Dubicy. W GOKiO Wisznice działa także Klub Seniora. W wyremontowanych pomieszczeniach utworzono miejsce spotkań, z którego chętnie korzystają mieszańcy gminy. Zajęcia dla seniorów prowadzone są zarówno w Klubie jak i z wykorzystaniem sali widowiskowej i Pracowni Orange. W grudniu 2021 roku działalność rozpoczęło Kino.

Dyrektor GOKiO Wisznice - Elżbieta Sokołowska

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Kraszewskiego w Wisznicach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury dnia 24 kwietnia 2003 roku prowadzonego przez organizatora. Od 2003 roku Biblioteka pełni zadanie samodzielnej instytucji kultury, w skład biblioteki wchodzi Filia w Horodyszczu. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, adres siedziby: Wygoda 10a (budynek GOK-u obok Straży Pożarnej).

Dyrektor GBP Wisznice - Justyna Bajkowska

Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha mieści się w budynku istniejących Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Wisznicach (ul. Warszawskiej 11, Wisznice).

To właśnie tutaj dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat mogą korzystać z sali wyposażonej w bezpieczny, dostosowany do potrzeb tak małych, ale jakże ważnych osób, sprzęt i zabawki. Przy aranżacji sali, z której korzystają dzieci, wzięto pod uwagę nie tylko przestrzeń do zabawy, ale również do spania, do spożywania posiłków czy też kącik z przewijakiem. Największa przestrzeń została urządzona w taki sposób, aby zaspokajała wszelkie potrzeby ruchowe maluszków, tak aby mogły one rozwijać zarówno małą jak i dużą motorykę. Bezpieczną zabawę dzieciom zapewniają specjalne, dostosowane do ich wieku, materace.

Kierownik GKM w Wisznicach - Kamila Dimitruczuk

sponsorzy