Postaw na rodzinę - Pojęcie zdrowia

Spis treści

Pojęcie zdrowia (warsztaty w szkołach podstawowych)

W konstytucji z 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia".

W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego" a także wymiar duchowy.

Zdrowie fizyczne - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.

Zdrowie psychiczne - a w jego obrębie:

  • zdrowie emocjonalne - zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją
  • zdrowie umysłowe - zdolność do logicznego, jasnego myślenia

Zdrowie społeczne - zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi

Zdrowie duchowe - u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste 'credo', zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Tyle wiadomości encyklopedycznych.

Podczas warsztatów swoje spostrzeżenia przedstawiali uczniowie klas V-VI Szkół Podstawowych Gminy Wisznice. Swoją wiedzą udowodnili, że znają czynniki wpływające na stan zdrowia we wszystkich powyższych wymiarach zdrowia.

Dla większości społeczeństwa – zdrowy to ten, który nie choruje na żadne choroby i nie ma dolegliwości, a skoro dorośli tak rozumieją pojęcie zdrowia to i ich dzieci znają tylko taki bardzo ograniczony schemat pojęcia zdrowia. Jako pielęgniarka preferuję szerokie pojęcie zdrowia i dlatego też przy każdej natrafiającej się okazji staram się wprowadzać podejście holistyczne do zdrowia.

„Trudno być zdrowym, bo zdrowie, to zachowanie równowagi wszystkich części organizmu. Traktuję ciało jako całość. Zdrowie to utrzymanie równowagi wszystkich organów ciała podczas ich pracy. To nie tylko brak choroby.

Holistyczny sposób podejścia do człowieka oznacza , że traktujemy ciało jako pewien system, a zatem każda jego część jest połączona z inną. Wpływają one wzajemnie na siebie. Podobnie samochód tworzy system – ma akumulator, silnik itd. Nawet jeśli dobrze wygląda, a nie ma silnika, nie pojedzie. Jeśli któraś część ciała niedomaga – choruje cały człowiek.

Medycyna holistyczna traktuje człowieka jako całość. Ważna jest nie tyle choroba, co przyczyny tkwiące w organizmie, które pozwoliły, żeby choroba się rozwinęła. Medycyna ta respektuje „Przysięgę Hipokratesa" i prawa natury, które stara się zrozumieć i wykorzystać dla dobra chorego. Zmusza chorego do czynnego udziału w działaniach prowadzących do zdrowia. Wg Hipokratesa i innych „Ojców Medycyny" życie jest psychicznym i duchowym stałym rozwojem aż do śmierci, w dobrym zdrowiu fizycznym. Jesteśmy tak skonstruowani, że z powodzeniem możemy przeżyć około 120-130 lat, zachowując sprawność fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową.

Ciekawą pomocą w warsztatach z dziećmi i młodzieżą, okazały się prezentacje dotyczące wszystkich w/w wymiarów zdrowia.

Na zakończenie warsztatów przeprowadzonych w grupach uczniów trafnym ale i smutnym okazały się ich stwierdzenia: m.in. „że niewielu mamy całkowicie zdrowych ludzi w społeczeństwie", i wiele prawdy jest w tym co zauważyli uczniowie.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie klas VI oraz gimnazjum obejrzeli inscenizację przygotowaną przez młodzież miejscowego LO na temat szkodliwości narkotyków i dopalaczy „STOP DOPALACZOM" którą zaprezentowano w ramach lekcji wychowawczych. Program ten stał się inspiracją dla uczniów w tworzeniu prac plastycznych.

Innym ciekawym wydarzeniem były spotkania uczniów z pielęgniarka szkolną na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Refleksje i bardzo trafne stwierdzenia uczniowie przedstawili w formie plakatów, skierowanych do osób palących nie tylko w ich rodzinach ale i do biernych palaczy, którymi często stają się w swoich rodzinach. Dlatego też część ulotek o szkodliwości dymu tytoniowego zabrali uczniowie do swych domów. Wykonali tez ciekawe, plakaty informacyjne na temat składu trujących związków dymu tytoniowego oraz wpływu ich na poszczególne organy człowieka.

Tematyka szkodliwości napojów alkoholowych oraz ich wpływ na rozwój młodego organizmu była poruszona na lekcjach wychowawczych we wszystkich szkołach. Szkodliwy wpływ komputera, Internetu na młody organizm, zwłaszcza podczas długotrwałych gier, często agresywnych, jest znana dla prawie połowy gimnazjalistów. Pozytywne myślenie dowodzi, iż ponad 50 % uczniów uprawia w wolnym czasie sport, a tylko 30% siada przed komputerem. (dane pochodzą z ankiety).

sponsorzy