Postaw na rodzinę - Podsumowanie roku 2011

Spis treści

Podsumowanie roku 2011

Troska Gminy o rodzinę, która znalazła się w kryzysie i potrzebuje wsparcia, tworzenie systemu poradnictwa, warsztaty dla współuzależnionych, organizowanie grup zabawowych dla małych dzieci, finansowanie wypoczynku letniego czy posiłków dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami – to prowadzone działania naszej Gminy na rzecz rodziny.

Kampania jest znakomitym sposobem przedstawiania mieszkańcom, że samorząd potrafi wspierać rodziny, że rodzina jest wielką wartością. Samorząd lokalny odgrywa przecież szczególną rolę, także poprzez realizację zadań Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dlatego jednym z zadań kampanii było dotarcie do mieszkańców z przesłaniem: „Jesteśmy do Waszej dyspozycji, potrafimy pomagać i robimy to od wielu lat!".

Poprzez działania udało nam się zrealizować zaplanowane zadania. Okazały się trafnym działaniem na rzecz rodziny. Dostarczyły i ugruntowały wiadomości, które potrzebne są każdemu w zachowaniu zdrowia własnego i członków rodzin.

Myślę iż Kampania jest bardzo dobrym programem przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom i ukazuje zdrowe zasady życia dla każdego mieszkańca.

Zebrane refleksje podczas realizacji Kampanii „Postaw na rodzinę"

Program spotkał się z zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.

Z aprobatą przyjęli go również rodzice, angażujący się we współpracę ze szkołą, wskazali m. in.

 • w rodzinach zainteresowanych współpracą ze szkołą- jest mniej problemów wychowawczych i edukacyjnych,
 • uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć w szkole – rozwijają swoje ukryte talenty i mają mniej kłopotów edukacyjnych,
 • edukacja rodziców podczas spotkań – wywiadówek – dostarcza niezbędnych aktualnych wiadomości o zagrożeniach dla dzieci we współczesnym świecie,
 • informowanie rodziców o dobrych i złych stronach internetowych, sposobach blokowania złych stron - zapobiega demoralizacji dzieci,
 • dobre strony – edukacyjne pomagają w rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • dzieci korzystające z zorganizowanych zajęć właściwie wykorzystują czas wolny,
 • wspólne rozgrywki sportowe zbliżają do siebie dzieci, rodziców, sąsiadów i dostarczają dobrych emocji sportowych, aktywizują ruchowo starszych.
 • informacje zawarte w ulotkach dostarczyły ważnych porad, wskazówek dotyczących właściwych relacji w rodzinach, rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych u dzieci, problemów z uzależnieniami, oraz adresów poradni wspomagających rodziny,
 • wskazówki dla nauczycieli zawarte w poradniku dostarczyły wychowawcom gotowych tematów do realizacji na lekcjach.

Podsumowując działania Kampanii w roku 2011 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wisznicach przyznała następujące Certyfikaty:

Certyfikat „Nauczyciel przyjazny rodzinie" otrzymali:

 1. Barbara Głowacka
 2. Małgorzata Cegłowska
 3. Dorota Nuszczyk
 4. Daniel Litwin
 5. Jolanta Kuśmierz
 6. Tomasz Babkiewicz
 7. Sylwia Szpruch-Koprianiuk
 8. Urszula Zieniuk
 9. Bożena Dragan
 10. Teresa Podębska
 11. Katarzyna Turkiewicz
 12. Jolanta Siwek
 13. Barbara Romańczuk
 14. Lucyna Szajda
 15. Halina Dedera

Certyfikat Współtwórców Kampanii otrzymali:

 1. Andrzej Nuszczyk - Dyrektor SP Wisznice
 2. Rafał Osipiuk - Wicedyrektor SP Wisznice
 3. Barbara Pawlukiewicz - Dyrektor SP Dubica
 4. Barbara Sołtan - Dyrektor SP Dołholiska
 5. Bogusław Szczęśniak - Dyrektor Gimnazjum Wisznice
 6. Anna Wrzosek - nauczycielka wychowania fizycznego
 7. Barbara Dzyr - bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Wisznicach

 

sponsorzy