Konsultacje społeczne w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

KONSULTUJEMY GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

w dniu 7 lutego 2023 r. ruszają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Wisznice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na uwagi i opinie czekamy od 7 lutego do 8 marca br.

 

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie dokumentu „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wisznice”. Proponowany obszar rewitalizacji w Wisznicach w dużej części pokrywa się z tym, który został wyznaczony w 2017 roku, jeszcze z pominięciem przepisów ustawy o rewitalizacji.

 

Przesłanki do wyznaczenia obszaru zdegradowanego spełnione zostały w 6 z 16 sołectw Gminy Wisznice: Curyn, Dołholiska, Małgorzacin, Marylin, Rowiny i Wisznice. Nowy obszar rewitalizacji ma objąć część sołectw Wisznice i Rowiny. Łącznie obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 805,81 ha, co stanowi 4,7% powierzchni gminy i zamieszkuje go 1348 osób, co stanowi 27,8% ogólnej liczby mieszkańców gminy Wisznice.

 

KONSULTOWANE DOKUMENTY:

 

FORMY PROWADZENIA KONSULTACJI:

 

Wypełnienie formularza (papierowo lub elektronicznie):

  • zamieszczonego na stronie internetowej https://www.wisznice.pl/, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  • dostępnego w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wisznice ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice (pokój 209), od dnia 07.02.2023 r. do 08.03.2023 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule maila proszę umieścić: „Rewitalizacja – konsultacje”
  • lub drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice, z dopiskiem na kopercie „Rewitalizacja – konsultacje”
  • lub osobiście do Urzędu Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice (pokój 209), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Otwarte spotkanie konsultacyjne:

w dniu 7 lutego 2023 r. w godz. 16.00 – 18.00, w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice (sala konferencyjna)

 

Dyżury konsultacyjne oraz składanie uwag ustnych:

w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice (pokój 209), w dniach od 7 do 21 lutego 2023 r. w godzinach pracy urzędu;

 

KONSULTACJE TRWAJĄ OD 07.02.2023 r. DO 08.03.2023 r.

 

Zobacz również informację o ogłoszeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Czym jest rewitalizacja? – zobacz na stronie rewitalizacja.wisznice.pl

sponsorzy