Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Wisznice na lata 2020-2035”

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Wisznice Zarządzeniem nr 65 z dnia 29 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności  Gminy Wisznice na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Gminy Wisznice, a do udziału
w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 28.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

- wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice lub

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”

- lub ustnie do protokołu.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

 

Plik do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wisznice

 

sponsorzy