KAMPANIA INFORMACYJNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi dotyczącymi przeciwdziałania pożarom budynków mieszkalnych oraz działaniami zmierzającymi do ograniczenia ofiar śmiertelnych w pożarach, Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości materiały przygotowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej w wyżej wymienionej sprawie.

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY ALARMOWANIA O POŻARACH

SEZON GRZEWCZY A POŻARY

sponsorzy