Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 7.2 promocja kultury i turystyki

Wartość Projektu: 1 443 140 PLN

Kwota dofinansowania: 1 010 198 PLN

Cel: wzrost atrakcyjności obszaru "Dolina Zielawy" poprzez promocję produktów kulturowych i artystycznych

Zakres projektu:

Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem Gmin: Jabłoń, Podedwórze, Rossosz , Sosnówka i Wisznice, które wspólnie tworzą obszar turystyczny pod nazwą „Dolina Zielawy”. Gminy obszaru turystycznego Doliny Zielawy słyną z uprawy ziół, stąd pomysł na zbudowanie marki pod hasłem KRAINA ZIÓŁ. Promocja obszaru została tak zaplanowana, że do każdej gminy przyporządkowane jest jedno zioło najbardziej charakterystyczne na danym obszarze:

Podedwórze - rumianek,

Wisznice - mięta,

Rossosz - mniszek lekarski

Sosnówka - borówka czarna

Jabłoń - dziurawiec

Niniejszy projekt stanowi pierwszy krok w budowie marki Doliny Zielawy. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Utworzenie i obsługa portalu internetowego „Doliny Zielawy”, w którym znajdą się informacje o ciekawych miejscach, ścieżkach rowerowych, trasach turystycznych oraz atrakcjach i zabytkach obszaru „Dolina Zielawy, umieszczane będą bieżące informacje na temat organizowanych wydarzeń kulturalnych i turystycznych oraz baza ofert noclegowych.
 2. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych obszaru (ulotek, folderów oraz map z zaznaczonymi szlakami turystycznymi)
 3. System jednolitej wizualizacji i identyfikacji turystycznej obszaru (opracowanie logotypu obszaru, zakup tablic informacyjnych, znaków kierunkowych, witaczy)
 4. Utworzenie i prowadzenie punktów informacji turystycznej w gminach, w których turyści i wszyscy zainteresowani będą mogli zasięgnąć informacji o ciekawych i wartych zobaczenia obiektach, zapoznać się z materiałami promocyjnymi, otrzymać przygotowane w ramach projektu produkty regionalne
 5. Przygotowanie produktów regionalnych w postaci atrakcyjnie opakowanych mieszanek ziół i olejków ziołowych oraz albumu zielnego ze zbiorem legend, przepisami kulinarnymi i florystyką zielną.
 6. Organizację imprez tematycznych i wydarzeń kulturalnych związanych z kreowaną marką
  • pikniki zielarskie w każdej gminie, polegające na poznawaniu i zbieraniu ziół z dala od dróg i pól uprawnych zgodnie z wydanym w ramach projektu zielnikiem
  • festiwal ziół podsumowujący pikniki zielarskie
  • tygodniowe warsztaty edukacyjne w każdej gminie (warsztaty zielarskie, florystyczne, kulinarne, kosmetyczne i farmaceutyczne, związane z leczniczymi właściwościami ziół)
 7. Opracowanie strategii turystycznej obszaru, wyznaczającej dalsze kierunki działań promocyjnych nakierowanych na wzrost identyfikacji tego obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku wśród szerokiego grona odbiorców.

Aktualności Wisznice:

W dniu 12 kwietnia 2010 r. Gmina Wisznice jako Lider projektu podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Główne działania prowadzone będą w latach 2011-2012, w tym roku skupimy się na zbieraniu materiałów do publikacji, wykonaniu diagnozy zasobów lokalnych i potencjału rozwojowego do opracowania strategii rozwoju turystyki oraz przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Dni Wisznic - Piknik ZIelarski

Ale impreza!

Dolina Zielawy promocją regionu

Aktualności Podedwórze:

Konferencja Doliny Zielawy 

Dolina Zielawy na targach turystycznych - galeria

Polagra-Food 2011 - galeria

Festiwal ziół - galeria

Piknik - Kraina Rumianku - galeria

Aktualności Sosnówka:

Święto  Sosny w Wosnówce  

Święto Sosny - Piknik Zielarski

Dolina Zielawy na targach Polagra

Dolina Zielawy na targach turystycznych

Warsztaty Zielarskie

Aktualności Rossosz:

Konferencja Doliny ZIelawy - "Inwestycje w Krainie Ziół " 

Warsztaty Zielarskie

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie

Promowana w całej Polsce

Aktualności Jabłoń:


Monika Mackiewicz - Drąg

Robert Baranowski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

www.rpo.lubelskie.pl

sponsorzy