Deklaracja dostępności w Urzędzie Gminy w Wisznicach

Dostępność cyfrowa

Urząd Gminy w Wisznicach zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wisznice.pl oraz www.ugwisznice.bip.lubelskie.pl

Urząd Gminy w Wisznicach

 • Telefon: +48 833782102
 • Fax: +48 833782039
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres korespondencyjny: ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Strona internetowa www.wisznice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej  aktualizacji: 2019

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • możliwości powiększania liter,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wyszukiwarkę i mapę strony,
 • wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,
 • przy powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość wybrania kontrastu nocnego,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Strona internetowa www.ugwisznice.bip.lubelskie.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2002

Data ostatniej  aktualizacji: 2018

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wyszukiwarkę i mapę strony,
 • wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,
 • przy powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,
 • wersję tekstową nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • nie ma możliwości powiększania liter,
 • podświetlenia elementów nawigacyjnych,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość wybrania kontrastu nocnego,
 • informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Wisznicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz -  tel. +48 508722782, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkiem zespołu ds. dostępności z Urzędu Gminy w Wisznicach jest Tomasz Gębka tel. +48 83 3782102, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. tel. +48 833782102. Osobą kontaktową jest: Jerzy Wej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wisznicach – ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym mieści się Urząd Gminy ma trzy kondygnacje. Pokoje, w których obsługiwani są petenci mieszczą się na I i II piętrze. W najbliższym otoczeniu budynku są miejsca parkingowe na ulicach Krótkiej, Fabrycznej, Rynek i Rowińskiej. Wyznaczone miejsca dla os. z niepełnosprawnością znajdują się na ul. Rynek (około 50 metrów od wejścia do budynku). Główne wejście do budynku jest od ul. Rynek. Wejście do budynku jest zadaszone. Otoczenie budynku oraz wejście pozbawione są barier. Główne wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (częściowo przeszklone, w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku na wprost znajduje się winda oraz po prawej stronie schody na I i II piętro (nie są oznaczone kontrastowo). Winda nie jest wyposażona w ekran dotykowy i nie posiada przycisków oznaczonych alfabetem Braille’a. Wyposażona jest w przycisk alarmowy (podświetlony po naciśnięciu) i potwierdzenie dźwiękowe o dojechaniu na piętro lub przyjechanie windy dla osób oczekujących. Szerokość wejścia do windy, szerokość windy i jej głębokość spełniają wymagania dla osób z niepełnosprawnością. W holu znajduje się tablica informacyjna z nr i przeznaczeniem pomieszczeń. Brak jest oznaczeń kondygnacji oraz kierunków poruszania się. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla klientów ale nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Na I piętrze w holu znajduje się sala obsługi klientów. Wysokość blatu jest odpowiednia. Istnieje również możliwość zorganizowania punktu obsługi klienta w holu na parterze.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Pracownicy Urzędu nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

Posiadają przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracowników GOPS posługujących się językiem migowym (system językowo- migowy lub Polski język migowy). Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem metody komunikowania się (PJM lub SJM).

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Urząd Gminy w Wisznicach poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefonu: +48 833782102
 • Faksu: +48 833782039
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

korespondencja pisemna na adres: Urząd Gminy w Wisznicach, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Raport o stanie zapewnienia dostępności 

 

sponsorzy