Hej, kolędy czas…

Nie wyobrażamy sobie Świąt Bożego Narodzenia bez tradycyjnej, nastrojowej wigilii, choinki, przepięknych starych kolęd i pastorałek. We współczesnym, rozpędzonym świecie czas kolęd zaczyna się znacznie wcześniej niż bywało to przed kilkudziesięciu laty. Seniorzy z Oddziału Rejonowego PZERiI w Wisznicach kolędowanie rozpoczęli także wcześniej, bo już na spotkaniu opłatkowym przed świętami (Z kolędą u seniorów).

Na zaproszenie parafii Św. Anny w Wohyniu chór „Aster” uczestniczył 5 stycznia 2014r. w koncercie kolęd. Zaprezentował dwa utwory „Przystąpmy do szopy” i „Nad Betlejem w ciemną noc”. Kolędowanie nie zakończyło się w kościele na koncercie, w którym brało udział kilkanaście chórów. Dalszy ciąg nastąpił w sali gimnastycznej miejscowej szkoły, gdzie każdy zespół śpiewał inne, wcześniej przygotowane kolędy i został obdarowany dyplomem i upominkami. Atmosfera tego spotkania – niepowtarzalna, pełna serdeczności, życzliwości, dbałości o wszystkich, którzy zaproszenie przyjęli. To także okazja, by zespoły nawiązały ze sobą bliższe kontakty. Organizatorzy przygotowali to spotkanie nadzwyczaj starannie. Dziękujemy z serca!

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Jedna Dubica” wielu seniorów wzięło udział w „dubickim kolędowaniu” 4 stycznia 2014r. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych. Miało niezwykły charakter, bo uczestniczyły w nim cztery pokolenia. Ileż to kolęd zaśpiewano w świątecznej scenerii, przy stołach z białymi obrusami i poczęstunkiem! Duszą spotkania, oprócz Zarządu Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich, był p. Stefan Jakubiuk, który swoim pięknym głosem i akompaniamentem na akordeonie nadawał ton spotkaniu. Organizatorzy zadbali o śpiewniki dla kolędujących. Dubickie kolędowanie to już tradycja.

Pełne wrażeń było też „Popołudnie z kolędą” zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach 10 stycznia 2014r. W sali wypełnionej po brzegi chór „Aster” pod kierunkiem Jakuba Iwanejki zaprezentował kolędy w układzie na cztery głosy. Wysłuchaliśmy też kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „Polesie” z Horodyszcza. Obejrzeliśmy widowisko „Herody” w wykonaniu osadzonych z ZK Biała Podlaska. Furorę zrobił młodzieżowy zespół z IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Białej Podlaskiej. Nagrodzony gromkimi brawami bisował pastorałką „Gore gwiazda”.

Seniorzy uczestniczyli też w licznych lokalnych koncertach organizowanych blisko ich miejsca zamieszkania.                                                    

                                                                                                            HPK

sponsorzy