Lata 90 do dziś w Wisznicach

Lata 90 w Wisznicach tak jak w całym kraju przeszły pod znakiem reform. Od 1990 Rada Gminy Wisznice mogła samodzielnie decydować o potrzebach i wydatkować je na cele bliskie mieszkańcom gminy. Według ustawy gmina przejęła szkoły od 1 stycznia 1996 r.. Miejscowość gminna uzyskała więc szansę na przekształcenie się w ośrodek o znaczeniu ponadlokalnym.


Z racji położenia są ważnym węzłem komunikacyjnym i handlowym, a przede wszystkim stolicą gminy. W promieniu 30 km. nie ma większej miejscowości. Znajdują się tu: siedziba gminy, szkoła podstawowa, gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Poradnia Wychowawczo - Pedagogiczna i inne instytucje. Odbywają się cotygodniowe targi. Wisznice znajdują się w strefie przygranicznej niedaleko przejścia granicznego w Sławatyczach. W Wisznicach znajduje się również skrzyżowanie dróg krajowych, wojewódzkich, jeden z najważniejszych szlaków w Polsce. Trasa Radzyń - Sławatycze była w latach 90 modernizowana i budowana z funduszy Phare. Podobnie jak wybudowane na tej trasie rondo. W kolejnych latach zaplanowano rozbudowę drogi z Wisznic do Radzynia.

W latach 1990 - 1994 zakończono telefonizację gminy oraz wykonano mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków "Bio-Cler"i kanalizację sanitarną.

18 lipca 1993r. uroczyście oddano do użytku nową Strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisznicach, której budowa trwała pięć lat. Została postawiona dzięki wielkiemu zaangażowaniu miejscowych strażaków.

Wybudowano również Gminny Ośrodek Kultury. To dzięki niemu prowadzone są w zależności od potrzeb stałe formy pracy (imprezy lokalne, konkursy, wystawy, przedstawienia okolicznościowe). Od 2002 r. funkcjonuje tu darmowa kawiarenka internetowa, utworzona dzięki staraniom, nieżyjącego już, Marka Żegockiego. W tym samym okresie rozpoczęto budowę Centrum Administracyjno - Handlowego ( tzw. "ratusza") w centrum Wisznic. Na rok 1998 gmina nie miała zdolności kredytowej i miała zadłużenie budżetu. Do dziś (2003 r.) budynek stoi w stanie surowym wobec braku funduszy na dokończenie prac wykończeniowych. W 2003 r. cały budynek pokryto blachodachówką.

Zmiany dotknęły również gminną drużynę sportową. "Tytan" w latach 1995 - 1998 grał już w V Lidze. Natomiast po restrukturyzacji BOZPN w 2000 roku, występował jako bialskopodlaska klasa okręgowa. W 2002 roku poszerzono działalność sportową o drużynę piłki nożnej kobiet.

Rząd premiera Jerzego Buzka przeprowadził w 1998 r. reformę: administracji, służby zdrowia, systemu ubezpieczeń społecznych, edukacji. W czerwcu rozpoczęto reformę administracyjną państwa, proponując podział kraju na 12 dużych regionów. Po długotrwałych przetargach politycznych w Sejmie i z udziałem prezydenta przegłosowano utworzenie 16 województw i 373 powiatów. Wisznice znalazły się w województwie lubelskim, powiecie Biała Podlaska.
 
Gmina Wisznice liczy sobie oprócz Wisznic 15 wsi: Łyniew, Curyn, Dubica Dolna, Dubica Górna, Horodyszcze, Marylin, Polubicze Dworskie, Polubicze wieś II Polubicze wieś I, Ratajewicze, Rowiny, Kol. Wisznice, Wygoda, Małgorzacin, Dołholiska.
 
W październiku 1998 r. odbyły się wybory samorządowe mające wyłonić pierwsze władze samorządowe nowych województw, powiatów, gmin. Na rok 2002 w Radzie Gminy znajdowało się 18 radnych, według nowej ordynacji wyborczej będzie ich 15.
 
W myśl reformy edukacji utworzono Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach. Zostało powołane do życia uchwałą NR VI/37/99 Rady Gminy w Wisznicach z dn. 8 marca 1999r. Było ono częścią Zespołu Oświatowego. Stanowisko dyrektora powierzono panu mgr Tadeuszowi Włodarczykowi. Od 2001 roku dyrektorem zostaje Bogusław Szczęśniak. W pierwszym roku funkcjonowania Szkoły w 5 oddziałach uczyło się 110 uczniów. W roku szkolnym 2002/2003 było 13 oddziałów i uczyło 28 nauczycieli. Do szkoły uczęszczało 276 uczniów. Gimnazjum dysponuje trzykondygnacyjnym nowym budynkiem szkolnym, oddanym do użytku w 1998 roku. Wykorzystywany jest też stary budynek. Szkołę powiększono również o salę gimnastyczną.
 
Rok 2002r. mieszkańcy Wisznic zapamiętają jako rok tragedii. 1 lipca tegoż roku doszło do tragicznego wypadku autokarowego na Węgrzech nad jeziorem Balaton. Zginęło tam m.in. troje nauczycieli:
Dorota Miąskiewicz - nauczycielka geografii w LO
Andrzej Miąskiewcz - nauczyciel geografii w Gimnazjum
Jan Prudaczuk - nauczyciel fizyki i informatyki w LO.

24 października 2003r. odbyły się I Marsze na Orientację im. Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów. II Marsze zorganizowano 2 -4 kwietnia 2004r. Organizatorzy zaprosili młodzież z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
Od 2003 roku rozpoczęto nowe inwestycje. Wspólnymi siłami - gminy i zawodników Klubu "Tytan" - zbudowano drogę dojazdową do stadionu od ul. Polnej. Również przygotowano boisko treningowe. Na Wygodzie zbudowano chodnik, który w planach będzie przedłużony jako ścieżka rowerowa. Szkoła Podstawowa została zmodernizowana: stolarka okienna, ocieplenie budynku i elewacja, przebudowano dach, założono wentylację wewnętrzną. W najbliższych latach Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje projekt budowy drogi od ronda przez Wisznice. Zostanie odwodniona jezdnia, przebudowana nawierzchnia i zbudowane chodniki.
 
Lata 1990 - 2004 to początek rozwoju zarówno Wisznic jak i całego województwa lubelskiego.
 
Jako najuboższy region kraju osiąga produkt krajowy brutto w wysokości 68,5. W stosunku do średniej unijnej poziom ten wynosi 26,6 %. Po wejściu do Unii Europejskiej zgodnie z planami inwestycje w latach 2004 - 2006 mogą przekroczyć 62 mln euro. W ślad za tymi inwestycjami mogą powstać nowe miejsca pracy dla mieszkańców Wisznic. Pytanie tylko, czy środki zostaną odpowiednio wykorzystane? Jak będzie przebiegała modernizacja tego regionu? A w końcu, czy Wisznice dzięki temu odzyskają prawa miejskie i świetność dawnych lat?
 
Dzięki funduszom unijnym w 2004r. w gminie ruszyły roboty przy budowie wodociągu Dołholiska - Ratajewicze. Fundusze na wykonanie pochodzą z SAPARD.
Drugą ważną inwestycją jest budowa ścieżki rowerowej w Wisznicach - na Wygodzie. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich działający z ramienia Unii Europejskiej jest pomocny przy remontach szkół. W Wisznicach inwestycja została zakończona.

Kolejna realizowana koncepcja, to teren rekreacyjny przy rzece Zielawa oraz wodociągowanie gminy i modernizacja dróg. W przyszłym roku planowane jest położenie nowej nawierzchni na ul. Warszawskiej. Zostaną wykonane również chodniki i kanalizacja burzowa. Ogłoszono  również przetarg na budowę Centrum tzw. Ratusza. Zostanie rozstrzygnięty 3 września. W tym roku wykonana będzie instalacja i elewacja. W przeciągu następnych lat przewiduje się zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej i przedszkolu. Ma być wykonany projekt stołówki oraz pływalni, kortów tenisowych i toru dla dzieci.

sponsorzy