Sapieha Adam

Książę (1828-1903), polityk galicyjski. Przywódca autonomistów szlacheckich. Przeciwnik polityczny stańczyków.

W latach 60. XIX w. uczestniczył w kampanii o autonomię Galicji. Podczas powstania styczniowego (1863-1864) przywódca białych w Galicji Wschodniej. Aresztowany przez Austriaków, zbiegł z więzienia i od 1864 przebywał na emigracji we Francji, gdzie reprezentował Rząd Narodowy. Zwolennik pracy organicznej. 1861, 1868-1872 i 1883-1895 poseł na galicyjski Sejm Krajowy, od 1872 - do austriackiej Rady Państwa. 1877-1878, podczas wojny rosyjsko-tureckiej, utworzył tajny Rząd Narodowy w Wiedniu. Od 1879 członek Izby Panów. 1875-1899 prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego.