Sapieha Benedykt Paweł

?-1707, syn Pawła Jana, podskarbi w. litew. 1676-1703 i od 1705; przywódca obozu sapieżyńskiego i kierownik polityki swego rodu, przeciwnik Jana III Sobieskiego (od ok. 1688) i Augusta II Mocnego (od 1702), stronnik i gł. doradca Stanisława Leszczyńskiego.