Sapieha Leon

Książę (1802-1878), działacz gospodarczy i polityczny w Galicji. Uczestnik powstania listopadowego.

Po powstaniu wyjechał do Galicji, gdzie współorganizował Galicyjską Kasę Oszczędności, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie (prezes) we Lwowie, Szkołę (Akademię) Rolniczą w Dublanach. 1856 założył spółkę akcyjną do budowy linii kolejowej Kraków-Lwów. Ufundował Szkołę Rolniczą w Dublanach. W czasie Wiosny Ludów uznawał słuszność ukraińskich dążeń narodowych. Po Wiośnie Ludów zwolennik postawy lojalistycznej, rzecznik pracy organicznej. 1861 i 1865-1875 marszałek Sejmu Krajowego w Galicji i marszałek krajowy, członek austriackiej Izby Panów. Przekazał znaczne sumy na rzecz powstania styczniowego. Autor pamiętników.