Sapieha Lew

 (1557-1633), ojciec Jana Stanisława, podkanclerzy litew. od 1585, kanclerz wielki litewski od 1589, wojewoda wileński od 1623 i hetman wielki litewski (1625).

Doradca króla Stefana Batorego ds. polityki moskiewskiej, później Zygmunta III Wazy. Z zachowanej intercyzy małżeńskiej wiadomo, że jego drugą żoną, była Elżbieta (Halszka) Radziwiłłówna, córka sławnego hetmana Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna". Wniosła mu w posagu dobra Siemiatycze na Podlasiu oraz 16 tyś kop groszy litewskich. 1569 reprezentował króla na synodzie brzeskim, gdzie podpisano unię brzeską. Zwolennik i projektodawca unii z Moskwą (1600). Uczestnik wyprawy Zygmunta III na Smoleńsk (1609-1611) i królewicza Władysława IV przeciwko Moskwie (1617-1618). Współautor polsko-moskiewskiego traktatu pokojowego w Dywilinie (1618). 1627 opowiedział się za podpisaniem przez Litwę separatystycznego pokoju ze Szwecją. Początkowo wyznawca kalwinizmu, 1588 przeszedł na katolicyzm. Fundator licznych kościołów i klasztorów. Twórca podstaw potęgi rodu Sapiehów.