Dodatkowy termin odbioru odpadów

Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. informuje, że 14 grudnia (środa) dokonamy dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. mokrych) z posesji indywidualnych od mieszkańców Wisznic i Wygody za dodatkową odpłatnością w wysokości 13,50 zł za pojemnik lub worek. Wszystkich chętnych do skorzystania z usługi proszę o wystawienie pojemnika przed bramę posesji w podanym terminie do godz. 9:00.

Leszek Dragan

sponsorzy