Szczęśliwego Nowego Roku!

rok2012 
Udanego startu w Nowy Rok
z marzeniami, o które warto walczyć,
z radościami, którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi, z którymi warto być,
i z nadzieją, bez której nie da się żyć.

 

Najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia oraz spełnienia zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej na cały Nowy 2012 Rok składa Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan

sponsorzy