Piękny Jubileusz

W dniu wczorajszym Pani Marianna Kostecka, zam. w Wisznicach przy ul. Kraszewskiego, obchodziła 100 – lecie urodzin.

marianna_kostecka marianna_kostecka2

Ten wyjątkowy dzień Dostojna Jubilatka świętowała w gronie najbliższej rodziny – córki Janiny (u której mieszka w okresie zimowym w Warszawie) oraz wnuczek i prawnuka. Z bukietem kwiatów i najserdeczniejszych życzeń, listami gratulacyjnymi Premiera Donalda Tuska oraz samorządu Gminy Wisznice oraz skromnym upominkiem wybrał się z wizytą do Pani Kosteckiej Wójt Gminy Wisznice. Towarzyszył mu Kierownik Placówki Terenowej w Białej Podlaskiej Pan Janusz Filipiuk, który również złożył Pani Mariannie życzenia i przekazał list od Prezesa KRUS.

Pani Marianna Kostecka z d. Lesiuk, urodziła się 3 stycznia 1912 r. w Wisznicach i mieszkała tu całe życie. W 1935 r. wyszła za mąż za Karola Kosteckiego i przeżyła z nim 47 lat – Pan Karol zmarł w 1982 r. Państwo Kosteccy prowadzili wspólnie ok. 5 – hektarowe gospodarstwo rolne, mieli dwoje dzieci – córkę Janinę oraz syna Jana, który osiedlił się w Lublinie. Pani Marianna ma dwie wnuczki i troje prawnucząt.

Pani Marianna – pomimo tak szacownego wieku i licznych doświadczeń życiowych – cieszy się dobrym zdrowiem, dopisuje jej poczucie humoru.

My ze swej strony serdecznie gratulujemy Pani Mariannie pięknego Jubileuszu i życzymy mnóstwa zdrowia i sił, pogody ducha, rodzinnej radości i spokoju. Życzymy także, aby dalsze lata upływały Pani Kosteckiej we wszelkiej pomyślności oraz atmosferze zasłużonego odpoczynku. 200 lat!

Aneta Maciejuk

sponsorzy