Wykwalifikowany Pracownik Twoim Kapitałem

Fundacja Inicjatyw Lokalnych serdecznie zaprasza przedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej z terenu województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych w ramach projektu „Wykwalifikowany Pracownik Twoim Kapitałem" z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach 8.1.1, 8.1.2 PO KL www.efs.lubelskie.pl, www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/275/

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się na wyżej zamieszczonej liście oznacza to, iż nie mogą Państwo wziąć udziału w projekcie „Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem"

 

Projekt „Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.01.2012 r. - 30.06.2013 r.

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu:

Moduł I dla operatorów ciężkich maszyn do robót ziemnych

 1. Operator koparki jednonaczyniowej
 2. Operator ładowarki jednonaczyniowej
 3. Operator koparko – ładowarki

Moduł II dla operatorów maszyn urządzeń do robót budowlanych i drogowych

 1. Operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych
 2. Operator narzędzi udarowych ręcznych
 3. Operator agregatów tynkarskich

(Szkolenia 1 i 2 w ramach modułu II stanowią 1 pakiet dla 2 grup 15 osobowych – każda osoba uczestniczy w 2 szkoleniach)

Moduł III dla operatorów urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego

 1. Operator żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych (HDS)
 2. Operator żurawi samojezdnych
 3. Operator żurawi wieżowych
 4. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia

W ramach organizowanych szkoleń zapewniamy bezpłatnie:

 • wykwalifikowanych wykładowców, instruktorów zajęć praktycznych
 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców),
 • badanie lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • wyżywienie ,
 • ubranie robocze dla uczestników szkoleń z modułu I, II,
 • zakwaterowanie dla uczestników szkoleń z modułu I, II,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w biurach projektu w Chełmie, Janowie Lubelskim, Puławach i we Włodawie w sposób ciągły, jawny, przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym Kobiet i Mężczyzn.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i złożenia ich osobiście w biurze projektu.

* Dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.fil.lublin.pl w zakładce projekty w trakcie realizacji„ Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem" lub w biurach projektu

Szczegółowe informacje i zapisy w biurach projektu:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Chełmie

ul. Obłońska 20

22 – 100 Chełm

tel. 82 5649870

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 52

23- 300 Janów Lubelski

tel. 15 8717536

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Puławach

ul. Lubelska 2 D

24 – 100 Puławy

tel. 81 8884791

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie

ul. 11 Listopada 3

22 – 200 Włodawa

tel. 82 5722916

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sponsorzy