1% dla Dubicy

jeden_procent_dla_dubicyStowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP „Jedna Dubica" zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia. Od pierwszego września 2012 roku nowym zadaniem Stowarzyszenia będzie prowadzenie Szkoły Podstawowej i przedszkola w Dubicy. Aby wesprzeć tę działalność wystarczy podać numer KRS 0000026435 i nazwę stowarzyszenia w zeznaniu podatkowym za rok 2011.

Poza tym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Zadania te realizowane są między innymi poprzez organizowanie imprez i uroczystości o charakterze kulturalno-rozrywkowym, dość wspomnieć cieszące się ogromnym zainteresowaniem majówki, które integrując pokolenia uczą historii i patriotyzmu.

Zachęcamy do wsparcia działalności naszego stowarzyszenia.

Marek Banaszczuk

sponsorzy