Bezpłatne szkolenie dla kandydatów na pilotów wycieczek

pilotwycieczek.org.plLubelska Fundacja Odnowy Zabytków rozpoczęła nabór na szkolenie dla kandydatów na pilotów wycieczek.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące w branżach: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, organizacją imprez turystycznych i zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub prowadzące własną działalność w ww. branżach na terenie województwa lubelskiego.

Projekt „Nowe kompetencje pracowników branży turystycznej w województwie lubelskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Radosław Kraczkowski

sponsorzy