Dopłaty do materiału siewnego

Lubelska Izba Rolnicza przypomina, iż rolnicy, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę, z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającą charakter pomocy de minimis do upraw, któe uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, któzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia w OT ARR w Lublinie ul. Unicka 4 wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację uprawy (złożonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić OT ARR w Lublinie o planowanych czynnościach na druku udostępnionym przez ARR stanowiącym załącznik do "Warunków uzyskania dopłaty...", przekazanym osobiście lub za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Oświadczenie o wystąpieniu szkody w uprawach można otrzymać w siedzibie OT ARR w Lublinie, stronie internetowej ARR, oraz biurach Lubelskiej Izby Rolniczej.

Przewodniczący Lubelskiej Izby Rolniczej

Robert Jakubiec

sponsorzy