Wyłączenie hydroforni w Horodyszczu

Gminny Zakład Komunalny informuje, że w związku z remontem hydroforni w Horodyszczu zostanie ona wyłączona na okres od 11 do 20 kwietnia.

Niedogodności jakie mogą się pojawić w tym okresie to nieznacznie obniżone ciśnienie wody, okresowe niedobory wody w przypadku zwiększonego poboru lub użycia wody w celach przeciwpożarowych i lokalnie może pojawić się mętność wody.

Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach zapewnia, że w czasie wyłączenia ujęcia Horodyszcze, wszyscy mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę dobrej jakości i w dostatecznej ilości z ujęcia wody w Wisznicach.

O ewentualnych problemach prosimy informować Gminny Zakład Komunalny SP. z o.o. w Wisznicach telefonicznie pod numerami: (83) 378 21 30 lub 509 264 642.

sponsorzy