Prac budowlanych przy szkole ciąg dalszy

Wiosna w pełni, prace budowlane w ramach realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej w Wisznicach" również prowadzone są pełną parą.

Do chwili obecnej na ukończeniu są prace stanu surowego łącznika oraz równolegle trwają prace wykończeniowe w budynku siłowni. Ponadto wykonana została już znaczna część ogrodzenia, a w trakcie budowy jest droga dojazdowa.

Najbliższy plan robót obejmuje montaż pompy ciepła i ciąg dalszy prac wykończeniowych obydwu budynków. Następnie wykonawca przystąpi do wykonania odwodnienia terenu i budowy nawierzchni boisk.

Warto zauważyć, że dzięki wykonawcy i dyrektorowi szkoły udało się odtworzyć siedlisko bocianie – została wybudowana specjalna platforma, na której bociany uwiły sobie gniazdo. Poprzednie gniazdo – usytuowane na kominie, który został wyburzony – uległo zniszczeniu. Jednak

Stan realizacji inwestycji obrazują zdjęcia – zapraszamy do oglądania!

sponsorzy