Szczepienie lisów

Od 8 do 14 maja na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 30 dawek na 1 km2 na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22o50'E, na pozostałym terenie - 20 dawek na 1 km2.

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30x9mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do weterynarza.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki.

Jerzy Zarzeczny,
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
sponsorzy