Radosne śpiewanie w Polubiczach

przeglad chorow 51III Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach odbył się 6 maja. Współorganizatorami „Majowego Śpiewania" byli: Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach, Powiat Bialski oraz mieszkańcy Polubicz. Wszystkich obecnych powitali: Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan, Radny Powiatu Bialskiego Henryk Jakubiuk , Elżbieta Sokołowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wisznice Mariusz Jakubiuk. Na imprezę przybyli również: Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice Ewa Nuszczyk, Radny Powiatu Bialskiego Daniel Dragan oraz Radni Gminy Wisznice: Krystyna Wiczuk, Kazimierz Samczuk oraz Andrzej Borsuk. Niedzielne popołudnie mieszkańcy Polubicz wspólnie z gośćmi spędzili słuchając prezentacji wokalnych przygotowanych przez chórzystów i chórmistrzów. W Przeglądzie uczestniczyło 16 chórów oraz zespołów śpiewaczych. W tym roku organizatorzy wyodrębnili 4 kategorie, a o wynikach festiwalu decydowały punkty przyznane przez dyrygentów uczestniczących w przeglądzie. Festiwal został podzielony na dwie części. W pierwszej uczestnicy prezentowali pieśń Maryjną, natomiast w drugiej pieśń biesiadną. Po przeglądzie dyrygenci spotkali się na podsumowaniu punktacji i wyłonili zwycięzców.

Galeria >>>

Wyniki III Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych przedstawiają się następująco:

w kategorii chóry:

  1. miejsce Chór „Radość" z Wisznic
  2. miejsce Chór „Aster" z Wisznic
  3. miejsce Chór Parafii NSPJ w Sworach, Chór Parafialny z Wohynia oraz Chór „Nadzieja" z Polubicz

w kategorii zespoły śpiewacze:

  1. miejsce - Zespół Śpiewaczy „Tęcza z Dąbrowicy Dużej"
  2. miejsce - Zespół Śpiewaczy „Jarzębina" z Zabłocia
  3. miejsce - Zespół „Śpiewam Bo Lubię" z Łomaz

w kategorii młodzież:

  1. miejsce Zespół Wiem Dokąd Idę z Łomaz
  2. miejsce Schola dziecięco - młodzieżowa Parafii NSPJ w Sworach

W kategorii dzieci :

  1. miejsce Schola Parafialna z Polubicz
  2. miejsce Schola Parafialna z Wohynia

Laureaci otrzymali nagrody pamiątkowe ufundowane przez GOK oraz statuetki ufundowane przez Powiat Bialski. Gospodarz Polubicz Mariusz Jakubiuk był fundatorem nagród specjalnych dla dyrygentów zwycięskich chórów i zespołów z każdej kategorii. Majowe Śpiewanie wpisało się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Wisznice zatem zapraszamy na kolejny festiwal za rok.

sponsorzy