Talenty recytatorskie wyłonione

dramaEliminacje gminne XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego zostały rozstrzygnięte w GOK Wisznice. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z Gminy Wisznice. Komisja miała za zadanie wytypowanie do eliminacji powiatowych dwóch recytatorów z kategorii kl. I-III i kl. IV-VI. Repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz lub fragment prozy. Jury przy ocenie uwzględniało: dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii kl. I-III do etapu powiatowego wytypowani zostali: Olga Koprianiuk oraz Bartosz Bortniczuk, natomiast w drugiej kategorii: Katarzyna Domuradzka i Karolina Cegłowska. Wszyscy laureaci są uczniami Szkoły Podstawowej w Wisznicach.

Jury postanowiło ponadto wyróżnić : Agatę Skwarę ze Szkoły Podstawowej w Dołholisce oraz Julię Zawadzką ze Szkoły Podstawowej w Wisznicach.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom, którzy przygotowali uczestników do eliminacji.

sponsorzy