„Odmienne” kultury w modzie

konkurs slawistyczny 69Tegoroczny Finał IV Konkursu Slawistycznego pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Bialskiego, Starosty Włodawskiego odbył się 19 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach. Organizatorami konkursu byli: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. Wśród dostojnych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością byli między innymi: Konsul Ukrainy w Lublinie, Konsul Białorusi w Białej Podlaskiej, Przedstawiciel Delegatury Wojewódzkiej Urzędu Marszałkowskiego, Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Starosta Powiatu Bialskiego, Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie , Dyrektor Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej, Wykładowca z Uniwersytetu Brzeskiego, Przewodniczący Rady Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, Dyrektor Zarządu PFWT, Wójt Gminy Wisznice, Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice.

Galeria >>>

Wspólna inicjatywa organizatorów ma na celu popularyzację wiedzy o krajach słowiańskich. Konkurs poświęcony jest problematyce ogólnej dotyczącej specyfiki i odmienności kultury, zwyczajów, obrzędów, sposobów świętowania jednego z wybranych przez uczestnika krajów słowiańskich – Białorusi, Bułgarii, Czech, Rosji, Ukrainy, tj. krajów, których języki można studiować w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie i w Kolegium Licencjackim UMSC w Białej Podlaskiej. W etapie finałowym wystąpiło 8 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Uczestnicy przedstawili 11 prezentacji w dwóch kategoriach indywidualnej i zespołowej. Prezentacje były wykonane w języku polskim i rosyjskim. Uczestników oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

W kategorii indywidualnej I miejsce zdobyła uczennica Karolina Godek z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju. Jej prezentacja nosiła tytuł „Wiosenne zwyczaje i tradycje w Bułgarii". W kategorii zespołowej I miejsce zajęli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej: Karolina Czubaj, Emilia Dziatłowska, Karolina Filipiuk. Prezentacja nosiła tytuł „Rosyjska bania." Liceum w Wisznicach reprezentowały Paula Karpiuk, Paulina Linkiewicz i Magdalena Babicz. Uczennice wystąpiły z prezentacją „Kukeri w Bułgarii" i zajęły III miejsce w kategorii zespołowej. Gospodarze z L.O. w Wisznicach przygotowali do degustacji potrawy słowiańskie, a w przewie przeznaczonej na obrady komisji zaprezentował się Szkolny Kabaret Uczniowski z Wisznic. Uroczystość IV Finału Konkursu Slawistycznego uświetnił występ Zespołu Tańca Ludowego działający przy Gimnazjum Publicznym im. K.K Baczyńskiego w Wisznicach. Należy podkreślić, że 19 kwietnia, został poświęcony na pielęgnacje tradycji i kultury krajów słowiańskich. W tym samym dniu w Urzędzie Gminy Wisznice odbyło się seminarium międzynarodowe polsko- ukraińsko- białoruskie na temat „Perspektywy współpracy transgranicznej." Gmina Wisznice niezwykle dba o rozwój kultury również poprzez promowanie odmienności kultury i tradycji sąsiednich państw. Daje to mieszkańcom możliwość poznawania wielopłaszczyznowych aspektów życia oraz rozwija wiedzę.

sponsorzy