Dolina Zielawy zdobyła popularność w Polsce

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2012 organizowany przez portalsamorzadowy.pl został podsumowany. Zakończył się ogromnym sukcesem dla Gminy Wisznice oraz jej gospodarza Wójta Piotra Dragana. Gmina Wisznice wraz z Gminami: Sosnówka, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz została nagrodzona za inwestycje pod nazwą „Czysta energia w Dolinie Zielawy". Spośród blisko 34 tysięcy głosów internautów, niemal 10 tysięcy odnotowano na tę inwestycję. Inicjatywa Doliny Zielawy wyprzedziła tak popularne inwestycje jak Centrum Nauki Kopernika w Warszawie czy Hala Stulecia we Wrocławiu. Projekt zdobył również nominację do dziesiątki najlepszych przedsięwzięć w kraju. Laury i gratulacje odebrał 14 maja Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice. Nagroda została wręczona podczas okolicznościowej gali Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Sukces został pogłębiony o fakt, że inwestycja zdobyła również przychylność rady konsultacyjnej, w skład której weszli doświadczeni samorządowcy , ekonomiści, menedżerowie i eksperci.

top inwestycje komunalne 1  top inwestycje komunalne 2  top inwestycje komunalne 3

Celem przedsięwzięcia „Czysta energia w Dolinie Zielawy" jest poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Projekt gmin zlokalizowanych na terenie powiatów bialskiego i parczewskiego polega na montażu 925 zestawów solarnych. Według szacunkowych obliczeń, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, z ciepłej wody z kolektorów będzie korzystało ponad cztery tysiące osób w domach prywatnych i ponad dwa tysiące dwieście w obiektach instytucji publicznych. Zakończenie inwestycji wyznaczono na sierpień br. Wójt Gminy Wisznice - lider projektu pięciu gmin dziękuje wszystkim internautom, którzy na niego głosowali.

Artykuł na stronie www.lubelskie.pl

sponsorzy