Statystyczne badania rolnicze

statystyczne badania rolniczeW 2012 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić rolnicze badania ankietowe.

Szczegóły na plakacie obok i ulotce.

sponsorzy