Konkurs filmowy w GOKiO w Wisznicach

klapsJesteś filmowcem amatorem? Tworzysz własne filmy?

Zgłoś swój film do konkursu, który odbędzie się 31 sierpnia 2012 roku podczas festiwalu filmowego wieńczącego projekt „Wiejska filmoteka młodego człowieka" realizowany przez GOKiO w Wisznicach.

Tematyka filmów konkursowych jest dowolna a dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Filmy konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby GOKiO w Wisznicach (Wygoda 10a) do 28 sierpnia 2012 roku.

Zapraszamy do udziału!!!

sponsorzy