Festyn profilaktyczny "Przemoc w rodzinie - wołaj o pomoc"

pcprbpPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż od września do grudnia br. realizuje projekt ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z wybranych szkół o profilu podstawowym i gimnazjalnym oraz zagrożonych lub dotkniętych przemocą ich rodzin, a także wychowanków pieczy zastępczej.

W ramach projektu PCPR podejmuje szereg różnorodnych działań m.in organizuje festyn profilaktyczny, pod hasłem "Przemoc w rodzinie - wołaj o pomoc", który odbędzie się 23 września 2012 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w godzinach od 10:00 do 15:00.

W trakcie festynu będzie prowadzona kampania informacyjna mająca na celu rozpowszechnienie w lokalnej społeczności i uzupełnienie wiedzy dot. skali zjawiska przemocy. Ponadto promowanie umiejętności animowania czasu wolnego w gronie rodzinnym jako elementu mającego istotny wpływ na integrację rodziny. Naszym celem jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców.

Podczas festynu przewidziano dyżury punktu konsultacyjnego, pokaz pierwszej pomocy, zabawy z clownem, malowanie twarzy, zjeżdżalnia dla dzieci, stoiska gastronomiczne. W ramach punktu konsultacyjnego będądyżurowali specjaliści: prawnik, pracownik socjalny, psycholog, pedagog oraz kurator rodzinny. Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek: kiełbaski z grilla, watę cukrową, popcorn, pączki, słodkie bułeczki i napoje.

sponsorzy