Intensywna nauka plus fascynująca przygoda na Łotwie

W dn. 5-10 sierpnia 2012 roku uczestniczyłam w intensywnym kursie językowo - metodycznym dla nauczycieli języka rosyjskiego w Learn Russian in the European Union w Daugavpils na Łotwie. Podczas wyjazdu towarzyszyło mi jeszcze pięciu nauczycieli m.in. z Białej Podlaskiej, Chełma oraz Siedlec. Wszyscy przygotowaliśmy Wnioski i z programu Comenius otrzymaliśmy granty na pokrycie kosztów kursu, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Podczas 30 godzinnego szkolenia poznaliśmy ciekawe gry i zabawy dydaktyczne, interaktywne metody pracy z tekstem, materiałami audio i video a także tablicą interaktywną. W czasie pobytu wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami oraz pogłębialiśmy znajomość języka rosyjskiego. Popołudniami uczestniczyliśmy w licznych wycieczkach podczas których zwiedziliśmy Rygę – stolicę Łotwy, Daugavpils - drugie co do wielkości miasto gdzie swobodnie językiem rosyjskim włada 96% mieszkańców, Krasłavę oraz Agłonę (Łotewską Częstochowę).

Galeria >>>

 Na naszą prośbę zostaliśmy zakwaterowani w rodzinach rosyjskojęzycznych dzięki czemu mieliśmy możliwość uczestnictwa w ich życiu codziennym. Obcując z językiem rosyjskim odświeżaliśmy swój zasób leksykalny i gramatyczny a jednocześnie poznawaliśmy tradycję i kulturę narodową. Codzienne wycieczki oraz kontakt z różnymi interesującymi ludźmi pozwoliły nam przyjrzeć się życiu wielokulturowego społeczeństwa współtworzonego przez Łotyszów, Białorusinów, Żydów, Cyganów, Rosjan i Polaków.

Podczas pobytu na Łotwie promowaliśmy swoje szkoły, regiony i miasta oraz nawiązaliśmy współpracę z nauczycielami innych szkół. Dodatkowo wzbogaciliśmy się o nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne.

Wszyscy jesteśmy zachwyceni profesjonalnie przygotowanym i przeprowadzonym kursem, wspaniałą organizacją czasu oraz życzliwością rodzin goszczących.

Szczegółowych informacji na temat kursów w ramach grantów Comeniusa należy szukać na www.comenius.org.pl w programie „Uczenie się przez całe życie".

Sylwia Szpruch-Koprianiuk
nauczyciel języka rosyjskiego
Publicznwego Gimnazjum Nr.1
im. K.K.Baczyńskiego w Wisznicach

sponsorzy