Zatrudnimy kadrę pedagogiczną

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina Wisznice zaprasza do złożenia ofert cenowych na prowadzenie zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramach projektu. Szczegółowy wykaz zajęć, do prowadzenia których poszukujemy wykwalifikowanej kadry, znajduje się w załączonym ogłoszeniu. Zainteresowani nauczyciele, logopedzi i instruktorzy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęć, proszeni są o złożenie oferty cenowej na poniższym formularzu. Wypełniony i podpisany formularz, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Wisznice do dnia 27 września 2012 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Monika Mackiewicz-Drąg w biurze projektu (pokój 209 Urzędu Gminy Wisznice) oraz pod numerem telefonu (83) 378 20 33.

{phocadownload view=file|id=361|text=Zaproszenie do złożenia oferty cenowej|target=s}

{phocadownload view=file|id=362|text=Formularz ofertowy|target=s}

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy