Aktywny Samorząd

aktywny samorzad 2012Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że do dnia 30 września 2012 r. przyjmowane są wnioski na realizacje programu „Aktywny Samorząd".

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, będący mieszkańcami Powiatu Bialskiego.

W ramach programu realizowane są następujące obszary:

  • A - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  • B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  • B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  • B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich lub brajlowskich,
  • C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
  • F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegóły , dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html

Wnioski na realizacje programu do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej pod adresem:
http://www.pcpr.powiatbialski.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 83 342 36 99

sponsorzy