Spotkanie z siostrą

spotkanie z siostra09.10.2012 gościliśmy w naszej Szkole niezwykłego gościa- odwiedziła nas siostra Halina pracująca na misjach w Kamerunie oraz prowadząca Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolontariatu VIDES, które działa na rzecz wychowania i rozwoju w kraju i krajach misyjnych. Prowadzi program wolontariacki w krajach misyjnych, gdzie pracują siostry salezjanki.

Misjonarka przybliżyła nam realia życia ludzi z Kamerunu, opowiadała nam o ich tradycjach, zwyczajach, realiach tamtejszego szkolnictwa oraz zagrożeniach, na które są narażeni podczas codziennych prac.

Ogromne wrażenie na dzieciach i nie tylko, gdyż odbiorcami byli rodzice oraz zaproszeni goście, zrobiły zdjęcia z prezentacji multimedialnej. Do każdego przedstawionego zdjęcia siostra opowiedziała „historię" ich powstania.

Przybliżyła pracę misjonarzy oraz wolontariuszy, młodych ludzi, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, angażując się by bezinteresownie pomagać swoim bliźnim.

Radosne, pełne życzliwości spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem oraz zaproszeniem do ponownego odwiedzenia naszej Szkoły.

Galeria >>>

sponsorzy