Złote gody

50 jubileusz 18 150W niedzielę, 14 października, w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach odbyły się obchody jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego 17 par, którą poprzedziła msza święta odprawiona w intencji małżonków przez ks. dziekana Sławomira Olopiaka.

Podczas zorganizowanej przez Kierownik USC w Wisznicach –Dorotę Nowosielską i Wójta Gminy Wisznice – Pana Piotra Dragana uroczystości jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, po czym otrzymali medale od Prezydenta RP, dyplomy gratulacyjne i kwiaty od organizatorów oraz specjalne podziękowania od ks. dziekana Sławomira Olopiaka i pamiątkowe różańce wykonane przez ks. kanonika Jana Gogłozę.

Przedstawiciele samorządu i duchowieństwa złożyli małżonkom życzenia dobrego zdrowia, spokoju, pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków.

Galeria >>>

– 50 lat to wiele, ale jakże szybko minęły te lata. Minęły we wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w trosce o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych. Było też i wiele dni smutnych, przykrych, a nawet tragicznych. Wszystkie te przeżycia – radości i smutki, troski i obowiązki związały was jeszcze bardziej. Teraz możecie podsumować swoje 50-letnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne; że daliście z siebie wiele rodzinie, państwu i społeczeństwu wychowując swe dzieci na pociechę dla siebie i wiernych obywateli naszej ojczyzny oraz twórczo pracując na rzecz środowiska, w którym przyszło wam żyć – mówi Wójt Piotr Dragan.

– Obecnie tak wiele małżeństw z krótkim stażem rozwodzi się. Gdy patrzy się na jubilatów widać, że nie mieli łatwo w życiu, jednak wspólnym wysiłkiem potrafili znaleźć kompromis, szacunek, wytrwałość. Byli także wychowani w innej kulturze, w innych wartościach. A tego teraz chyba brakuje młodym – podsumowuje Dorota Nowosielska, kierownik USC w Wisznicach.

Odznaczeni medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali Państwo: Zuzanna i Marian Chatysowie, Lidia i Mieczysław Dziadoszowie, Helena i Stanisław Gromyszowie, Jadwiga i Jan Jakubiukowie, Zuzanna i Jan Kononiukowie, Marianna i Marian Kraszewscy, Teresa i Eugeniusz Krupscy, Regina i Henryk Matczukowie, Halina i Feliks Osiejukowie, Feliksa i Krzysztof Pajczukowie, Janina i Zdzisław Sugierowie, Janina i Stanisław Szpakowie, Janina i Józef Szubarczykowie, Irena i Józef Turukowie, Janina i Kazimierz Wojtowiczowie, Teresa i Władysław Zieniowie oraz Helena i Ferdynand Żurawowie.

Podczas uroczystości nie zabrakło toastu za jubilatów i gromkiego 'Sto lat' odśpiewanego przez chór 'Radość' z Wisznic, jak również występów artystycznych dzieci skupionych przy GOKiO w Wisznicach i pokazu Zespołu Tanecznego z wisznickiego Gimnazjum.

Obchody jubileuszu zakończyło wspólne zdjęcie.

sponsorzy