Ekologiczna kotłownia w GOK'u

wfosigw lublinW dniu 10.10.2012 roku zakończyły się prace związane z wykonaniem kotłowni na pelet w budynku GOK Wisznice w ramach realizowanego projektu Modernizacja systemu grzewczego budynków użyteczności publicznej gminy Wisznice – wykonanie kotłowni na paliwo ekologiczne (pelet), realizowanego przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zadanie polegało na wykonaniu w istniejącym budynku Gminnego Ośrodka Kultury kotłowni zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicy. W ramach zadania zainstalowano kocioł o mocy 150kW z automatycznym podawaniem paliwa. Podstawowe paliwo to brykiet trocinowy (pelet) podawany z sąsiedniego pomieszczenia adaptowanego na skład opału. Kotłowania jest w pełni zautomatyzowana, sterownik obsługuje pracę palnika i podajnika a także zapewnia obsługę pompy c.o. Zamontowany moduł pogodowy steruje zaworami mieszającymi obsługującymi dwa obiegi. W ramach inwestycji zamontowano prefabrykowany komin, oraz zsyp opału, przeprowadzono drobne prace budowlane i elektryczne adaptujące pomieszczenia piwnicy na kotłownię i skład opału.

W efekcie inwestycji powstała nowoczesna i ekologiczna kotłownia na pelet ogrzewająca dwa budynki: budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynek mieszczący Ochotniczą Straż Pożarną, Gminny Zakład Komunalny, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zmniejszeniu uległa emisja do atmosfery substancji szkodliwych, ograniczone zostały straty związane z przesyłem ciepła.

sponsorzy