Usuwanie azbestu - seminarium

azbestFederacja Zielonych "Gaja" oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka zapraszają na serię seminariów pt.: „Efektywna realizacja gminnych programów usuwania azbestu - możliwości i koszty".

Spotkania przeznaczone są m.in dla urzędników gminnych, osób fizycznych oraz zarządców nieruchomości.

Tematyka:

  • Przepisy prawne oraz Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
  • Baza Azbestowa
  • Dobre praktyki gmin
  • Dostępne wsparcie finansowe: Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, środki szwajcarskie
  • Ograniczenie odpowiedzialności administratora
  • Obowiązki sprawozdawcze

Prelegentami będą krajowi specjaliści oraz przedstawiciele WFOŚiGW i Urzędu Marszałkowskiego.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę www.ekolublin.pl.

sponsorzy