Dofinansowanie do usuwania azbestu

azbest2Wójt gminy Wisznice informuje, że w dniach od 4 marca do 8 marca 2013 r. będzie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Szczegółowe informacje są udzielane w Urzędzie Gminy Wisznice, pok. Nr 208 oraz telefonicznie pod nr (83) 378 20 33.

sponsorzy