Dodatkowe zajęcia dla klas I-III trwają

Po feriach zimowych w szkołach podstawowych znów rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice". Blisko 100 dzieci ze wszystkich szkół, zarówno tych prowadzonych przez gminę Wisznice, jak i tych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia, korzysta z bezpłatnego wsparcia. W ramach projektu uczniowie klas I-III uczęszczają na następujące zajęcia:

  1. Wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji
  2. Wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  3. Logopedyczne
  4. Gimnastyka korekcyjna
  5. Rozwijające matematyczno-przyrodnicze
  6. Rozwijające plastyczne
  7. Rozwijające muzyczno-taneczne

Podczas zajęć dzieci korzystają z nowych pomocy dydaktycznych zakupionych dla każdej ze szkół.

Galeria >>>

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy