Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice

W związku z planowanym przez Gminę Wisznice złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, osoby które zainteresowane są budową przydomowej oczyszczalni ścieków, proszone są o przybycie 26 marca – wtorek – na godzinę 10.00 do budynku urzędu gminy, na spotkanie z projektantem. Na spotkanie należy przynieść mapę zasadniczą z działką na której planowana jest inwestycja.

sponsorzy