Urząd Gminy Wisznice przypomina o obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Wisznice przypomina o obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację składamy w Urzędzie Gminy Wisznice Zgodnie z obowiązującą znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą gmina przejmie od właścicieli nieruchomości obowiązek obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zbierania odpadów, a za odbiór i zagospodarowanie odpadów zobowiązany będzie uiszczać opłatę na rzecz gminy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznice>>>>

Deklaracja >>>>

Ulotka informacyjna>>>>

sponsorzy